Вивчення графічних елементів для створення простих рисунків за допомогою мови програмування Processing Language та середовища програмування Processing
Работа добавлена: 2015-11-24

Лабораторна робота 1

Вивчення графічних елементів  для створення простих рисунків за допомогою  мови програмування Processing Language та середовища програмування Processing

Мета заняття.

Вивчити функції для встановлення параметрів графічного вікна

Вивчити функції для малювання графічних примітивів

Намалювати малюнок у програмі Procesing відповідно до варіанту.

Теоретичні відомості:

Джерело інформації сайт http://processing.org/

Мова Processing  розроблена для полегшення створення складних візуальних рисунків.

Одна з найпростіших структур програми складається з двох фрагментів

void setup()

{

Функції для налаштування вікна для графіки (розмір, колір)

}

void draw()

{

Функції для малювання  графіки (графічні примітиви, їхній розмір та колір)

}

Деякі функції для налаштування вікна для графіки

size(); // розмір вікна для малювання в пікселях

background(); //rgb колір фону

fill();//колір малювання

noFill();

stroke();// колір обводу контуру

noStroke();

Деякі функції для створення графіки

arc();//дуга кола та частини круга

ellipse();//еліпс

line();//лінії

point();//точки

qard();//полігон

rect();//прямокутники

triangle();//трикутники

Детальний опис функцій

Examples 

arc();

arc(50, 55, 50, 50, 0, HALF_PI);

noFill();

arc(50, 55, 60, 60, HALF_PI, PI);

arc(50, 55, 70, 70, PI, PI+QUARTER_PI);

arc(50, 55, 80, 80, PI+QUARTER_PI, TWO_PI);

arc(50, 50, 80, 80, 0, PI+QUARTER_PI, OPEN);

arc(50, 50, 80, 80, 0, PI+QUARTER_PI, CHORD);

arc(50, 50, 80, 80, 0, PI+QUARTER_PI, PIE);

Description

Draws an arc to the screen. Arcs are drawn along the outer edge of an ellipse defined by the abc, andd parameters. The origin of the arc's ellipse may be changed with the ellipseMode() function. Use thestart and stop parameters to specify the angles (in radians) at which to draw the arc.

There are three ways to draw an arc; the rendering technique used is defined by the optional seventh paramter. The three options, depicted in the above examples, are PIE, OPEN, and CHORD. The default mode is the OPEN stroke with a PIE fill.

Syntax

arc(a, b, c, d, start, stop)

arc(a, b, c, d, start, stop, mode)

Parameters

a

float: x-coordinate of the arc's ellipse

b

float: y-coordinate of the arc's ellipse

c

float: width of the arc's ellipse by default

d

float: height of the arc's ellipse by default

start

float: angle to start the arc, specified in radians

stop

float: angle to stop the arc, specified in radians

Name

ellipse()

Examples

ellipse(56, 46, 55, 55);

Description

Draws an ellipse (oval) to the screen. An ellipse with equal width and height is a circle. By default, the first two parameters set the location, and the third and fourth parameters set the shape's width and height. The origin may be changed with the ellipseMode() function.

Syntax

ellipse(a, b, c, d)

Parameters

a

float: x-coordinate of the ellipse

b

float: y-coordinate of the ellipse

c

float: width of the ellipse by default

d

float: height of the ellipse by default

Name

line()

Examples

line(30, 20, 85, 75);

line(30, 20, 85, 20);

stroke(126);

line(85, 20, 85, 75);

stroke(255);

line(85, 75, 30, 75);

// Drawing lines in 3D requires P3D

// as a parameter to size()

size(100, 100, P3D);

line(30, 20, 0, 85, 20, 15);

stroke(126);

line(85, 20, 15, 85, 75, 0);

stroke(255);

line(85, 75, 0, 30, 75, -50);

Description

Draws a line (a direct path between two points) to the screen. The version of line() with four parameters draws the line in 2D. To color a line, use the stroke() function. A line cannot be filled, therefore the fill() function will not affect the color of a line. 2D lines are drawn with a width of one pixel by default, but this can be changed with the strokeWeight() function. The version with six parameters allows the line to be placed anywhere within XYZ space. Drawing this shape in 3D with the z parameter requires the P3D parameter in combination with size() as shown in the above example.

Syntax

line(x1, y1, x2, y2)

line(x1, y1, z1, x2, y2, z2)

Parameters

x1

float: x-coordinate of the first point

y1

float: y-coordinate of the first point

x2

float: x-coordinate of the second point

y2

float: y-coordinate of the second point

z1

float: z-coordinate of the first point

z2

float: z-coordinate of the second point

Name

point()

Examples

noSmooth();

point(30, 20);

point(85, 20);

point(85, 75);

point(30, 75);

size(100, 100, P3D);

noSmooth();

point(30, 20, -50);

point(85, 20, -50);

point(85, 75, -50);

point(30, 75, -50);

Description

Draws a point, a coordinate in space at the dimension of one pixel. The first parameter is the horizontal value for the point, the second value is the vertical value for the point, and the optional third value is the depth value. Drawing this shape in 3D with the z parameter requires the P3D parameter in combination with size() as shown in the above example.

Syntax

point(x, y)

point(x, y, z)

Parameters

x

float: x-coordinate of the point

y

float: y-coordinate of the point

z

float: z-coordinate of the point

Name

quad()

Examples

quad(38, 31, 86, 20, 69, 63, 30, 76);

Description

A quad is a quadrilateral, a four sided polygon. It is similar to a rectangle, but the angles between its edges are not constrained to ninety degrees. The first pair of parameters (x1,y1) sets the first vertex and the subsequent pairs should proceed clockwise or counter-clockwise around the defined shape.

Syntax

quad(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4)

Parameters

x1

float: x-coordinate of the first corner

y1

float: y-coordinate of the first corner

x2

float: x-coordinate of the second corner

y2

float: y-coordinate of the second corner

x3

float: x-coordinate of the third corner

y3

float: y-coordinate of the third corner

x4

float: x-coordinate of the fourth corner

y4

float: y-coordinate of the fourth corner

Name

rect()

Examples

rect(30, 20, 55, 55);

rect(30, 20, 55, 55, 7);

rect(30, 20, 55, 55, 3, 6, 12, 18);

Description

Draws a rectangle to the screen. A rectangle is a four-sided shape with every angle at ninety degrees. By default, the first two parameters set the location of the upper-left corner, the third sets the width, and the fourth sets the height. The way these parameters are interpreted, however, may be changed with the rectMode() function.

To draw a rounded rectangle, add a fifth parameter, which is used as the radius value for all four corners.

To use a different radius value for each corner, include eight parameters. When using eight parameters, the latter four set the radius of the arc at each corner separately, starting with the top-left corner and moving clockwise around the rectangle.

Syntax

rect(a, b, c, d)

rect(a, b, c, d, r)

rect(a, b, c, d, tl, tr, br, bl)

Parameters

a

float: x-coordinate of the rectangle by default

b

float: y-coordinate of the rectangle by default

c

float: width of the rectangle by default

d

float: height of the rectangle by default

r

float: radii for all four corners

tl

float: radius for top-left corner

tr

float: radius for top-right corner

br

float: radius for bottom-right corner

bl

float: radius for bottom-left corner

Name

triangle()

Examples

triangle(30, 75, 58, 20, 86, 75);

Description

A triangle is a plane created by connecting three points. The first two arguments specify the first point, the middle two arguments specify the second point, and the last two arguments specify the third point.

Syntax

triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

Parameters

x1

float: x-coordinate of the first point

y1

float: y-coordinate of the first point

x2

float: x-coordinate of the second point

y2

float: y-coordinate of the second point

x3

float: x-coordinate of the third point

y3

float: y-coordinate of the third point

Варіанти завдань

Врахувати: що вісь х йде зліва направо, а вісь у - згори на низ.

1.

 

2.

 

3.

. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

11.

12.

13

Один з елементів на вибір
Возможно эти работы будут Вам интересны.

1. Особливості мови об’єктно-орiєнтованого програмування С++

2. Типові оператори та базові конструкції мови програмування Паскаль

3. Текстовий процесор MS Word. Загальні відомості про MS Word. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Поняття про шаблон документа, створення документа за допомогою майстра

4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЗДОРОВЯ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ВИБІР ЗОН СПОСТЕРЕЖЕННЯ. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

5. Кросплатформне програмування

6. Програмування меню

7. Програмування циклічних обчислень

8. Програмування циклічних алгоритмів на С++

9. Введення в мову логічного програмування Пролог

10. Основи алгоритмізації та програмування на Visual Basic