МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЗДОРОВЯ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ВИБІР ЗОН СПОСТЕРЕЖЕННЯ. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Работа добавлена: 2016-01-12

Тема № 1

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЗДОРОВЯ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ВИБІР ЗОН  СПОСТЕРЕЖЕННЯ. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА та впровадження заходів профілактики.

1. Що таке державний соціально-гігієнічний моніторинг:

A. Це система спостереження стану здоровя населення та середовища та прогнозу

B. Це система аналізу стану здоровя населення та середовища

C. Це система оцінки та прогнозу стану здоровя населення та середовища 

D. Це система спостереження та попередження

E. Це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоровя населення та середовища, а також виявлення причинно-наслідкових звязків

2. Крім даних спостережень за станом здоровя населення та факторів впливу на нього середовища життєдіяльності людини і природно-кліматичних факторів у рамках проведення моніторингу використовують дані спостережень за:  

A. Радіаційним станом та станом охорони праці

B. Радіаційним станом, соціальним середовищем, станом охорони праці, структурою та якістю харчування

C. Структурою і якістю харчування, соціальним середовищем, радіаційним фоном

D. Соціальним середовищем та структурою і якістю харчування

E. Станом охорони праці та соціальним середовищем

3. Важливість врахування вікових особливостей пов’язана  з наявністю у людини періодів підвищеної чутливості до дії навколишнього середовища. У дітей до таких періодів належать:

A. Періоди 3-5 років, 7-10 років, 11-12 років

B. Періоди 0-3 роки, 5-7 років, 10-11 років, 13-15 років, 16-17 років

C. Періоди 0-3 роки, 5-7 років, 11-12 років

D. Періоди 3-5 років, 7-10 років, 11-12 років, 16-17 років

E. Періоди 0-3 роки, 13-15 років

4.Визначте загальну кількість етапів комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

A. 15

B. 5

C. 7

D. 3

E. 4

5. Вкажіть перший етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

A. Робоча класифікація та номенклатура хвороб і станів

B.Уніфіковані методи дослідження і діагностики

C.Нові форми медичної документації для масових обстежень

D. Забезпечення репрезентативності і випадковості вибірки

E. Єдина схема поетапного епідеміологічного обстеження дитячого населення

6. Вкажіть другий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

A. Робоча класифікація та номенклатура хвороб і станів

B.Уніфіковані методи дослідження і діагностики

C.Нові форми медичної документації для масових обстежень

D. Забезпечення репрезентативності і випадковості вибірки

E. Єдина схема поетапного епідеміологічного обстеження дитячого населення

7. Вкажіть третій етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

A. Робоча класифікація та номенклатура хвороб і станів

B.Уніфіковані методи дослідження і діагностики

C.Нові форми медичної документації для масових обстежень

D. Забезпечення репрезентативності і випадковості вибірки

E. Єдина схема поетапного епідеміологічного обстеження дитячого населення

8. Вкажіть четвертий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

A. Робоча класифікація та номенклатура хвороб і станів

B.Уніфіковані методи дослідження і діагностики

C.Нові форми медичної документації для масових обстежень

D. Забезпечення репрезентативності і випадковості вибірки

E. Єдина схема поетапного епідеміологічного обстеження дитячого населення

9. Вкажіть п’ятий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

A. Єдина схема поетапного епідеміологічного обстеження дитячого населення

B.Уніфіковані методи дослідження і діагностики

C.Нові форми медичної документації для масових обстежень

D. Забезпечення репрезентативності і випадковості вибірки

E. Робоча класифікація та номенклатура хвороб і станів

10. Вкажіть шостий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

A. Єдина схема поетапного епідеміологічного обстеження дитячого населення

B.Уніфіковані методи дослідження і діагностики

C.Нові форми медичної документації для масових обстежень

D. Забезпечення репрезентативності і випадковості вибірки

E. Масове обстеження дітей з використанням скринінгів для виявлення осіб із підозрою на захворювання

11. Вкажіть сьомий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

A. Єдина схема поетапного епідеміологічного обстеження дитячого населення

B.Уніфіковані методи дослідження і діагностики

C.Поглиблене обстеження осіб, що були відібрані на попередньому етапі

D. Забезпечення репрезентативності і випадковості вибірки

E. Масове обстеження дітей з використанням скринінгів для виявлення осіб із підозрою на захворювання

12. Визначте, з якої кількості етапів складається функціональна схема алгоритму моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків:

A. 3

B. 10

C. 5

D. 7

E. 12

13. Вкажіть перший етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану  здоров’я дітей та підлітків:

A. Збирання інформації про стан здоров’я дитячого населення та стан навколишнього середовища

B. Статистична обробка й аналіз отриманої інформації

C. Виявлення критичних змін стану здоров’я дітей та навколишнього середовища

D. Формування робочої гіпотези про причинно-наслідкові зв’язки між здоров’ям та станом довкілля

E. Пошук і обґрунтування факторів ризику, що призводять до порушень стану здоров’я

14. Вкажіть другий етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану  здоров’я дітей та підлітків:

A. Збирання інформації про стан здоров’я дитячого населення та стан навколишнього середовища

B. Пошук і обґрунтування факторів ризику, що призводять до порушень стану здоров’я

C. Виявлення критичних змін стану здоров’я дітей та навколишнього середовища

D. Формування робочої гіпотези про причинно-наслідкові зв’язки між здоров’ям та станом довкілля

E. Статистична обробка й аналіз отриманої інформації

15. Вкажіть третій етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану  здоров’я дітей та підлітків:

A. Збирання інформації про стан здоров’я дитячого населення та стан навколишнього середовища

B. Пошук і обґрунтування факторів ризику, що призводять до порушень стану здоров’я

C. Виявлення критичних змін стану здоров’я дітей та навколишнього середовища

D. Формування робочої гіпотези про причинно-наслідкові зв’язки між здоров’ям та станом довкілля

E. Статистична обробка й аналіз отриманої інформації

16. Вкажіть четвертий етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану  здоров’я дітей та підлітків:

A. Збирання інформації про стан здоров’я дитячого населення та стан навколишнього середовища

B. Пошук і обґрунтування факторів ризику, що призводять до порушень стану здоров’я

C. Виявлення критичних змін стану здоров’я дітей та навколишнього середовища

D. Формування робочої гіпотези про причинно-наслідкові зв’язки між здоров’ям та станом довкілля

E. Статистична обробка й аналіз отриманої інформації

18. Вкажіть шостий етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану  здоров’я дітей та підлітків:

A. Розробка цільової профілактичної програми

B. Пошук і обґрунтування факторів ризику, що призводять до порушень стану здоров’я

C. Виявлення критичних змін стану здоров’я дітей та навколишнього середовища

D. Оцінка ефективності проведення профілактичних заходів

E. Статистична обробка й аналіз отриманої інформації

19. Вкажіть сьомий етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану  здоров’я дітей та підлітків:

A. Розробка цільової профілактичної програми

B. Пошук і обґрунтування факторів ризику, що призводять до порушень стану здоров’я

C. Виявлення критичних змін стану здоров’я дітей та навколишнього середовища

D. Оцінка ефективності проведення профілактичних заходів

E. Статистична обробка й аналіз отриманої інформації

20. Що таке скринінг?

A. Це попереднє визначення з певною імовірністю прихованих форм захворювань

B. Це попереднє визначення ще не встановлених форм захворювань

C. Це попереднє визначення з певною імовірністю прихованих та не встановлених форм захворювань, а також чинників ризику, що сприяють розвитку стійких порушень

D. Це попереднє визначення чинників ризику, що сприяють розвитку стійких порушень

E. Це встановлення різних форм захворювань

21. В ході проведення моніторингу можуть бути застосовані такі види скринінгу:

A. Індивідуальний, масовий, однопрофільний

B. Індивідуальний, масовий, перспективний

C. Однопрофільний, багатопрофільний, індивідуальний

D. Масовий, перспективний, однопрофільний, багатопрофільний

E. Масовий, перспективний, однопрофільний, багатопрофільний, індивідуальний

22. Вкажіть наслідки несприятливого впливу екологічних факторів на здоров’я людини:

A. Гострі  інтоксикації

B. Гострі та підгострі інтоксикації

C. Підгострі і хронічні стани

D. Безсимптомні форми

E. Гострі і підгострі інтоксикації, підгострі і хронічні стани, безсимптомні форми

23. Для якого типу наслідків несприятливого впливу екологічних факторів характерні розлади імунної системи, алергічні реакції, зниження стійкості до інфекцій, зниження рівня й погіршення гармонійного росту та розвитку, зниження фізичної та розумової працездатності:

A. Гострі  інтоксикації

B. Гострі та підгострі інтоксикації

C. Підгострі і хронічні стани

D. Безсимптомні форми

E. Гострі і підгострі інтоксикації, підгострі і хронічні стани, безсимптомні форми

24. Для якого типу наслідків несприятливого тривалого впливу екологічних факторів є характерними раннє виникнення процесів інволюції та скорочення тривалості життя:

A. Гострі  інтоксикації

B. Гострі та підгострі інтоксикації

C. Підгострі і хронічні стани

D. Безсимптомні форми

E. Гострі і підгострі інтоксикації, підгострі і хронічні стани, безсимптомні форми

25. Вкажіть види  екологічного стану території в залежності від стану довкілля:

A. Зона екологічного благополуччя та зона екологічної катастрофи

B. Зона екологічного ризику та екологічної кризи

C. Зона екологічного благополуччя, зона екологічного ризику та нейтральна зона

D. Зона екологічного благополуччя, зона екологічного ризику, зона екологічної кризи та екологічної катастрофи

E. Зона екологічного благополуччя та зона екологічного ризику

26. Який вид екологічного стану території може бути оцінений за наступними показниками: збільшення перинатальної смертності, збільшення дитячої смертності, збільшення частоти вроджених вад розвитку, збільшення спонтанних викидів в 1,5 і більше разів:

A.Зона благополуччя

B. Зона ризику

C. Зона екологічної кризи

D. Зона екологічної катастрофи

E. Нейтральна територія

27. Який вид екологічного стану території може бути оцінений за наступними показниками: збільшення перинатальної смертності, збільшення дитячої смертності, збільшення частоти вроджених вад розвитку, збільшення спонтанних викидів в 1,3 – 1,5 рази:

A.Зона благополуччя

B. Зона ризику

C. Зона екологічної кризи

D. Зона екологічної катастрофи

E. Нейтральна територія

28. Який вид екологічного стану території може бути оцінений за наступними показниками: збільшення частки дітей з відхиленнями фізичного розвитку не менше 50% та збільшення частки дітей із відхиленнями психічного розвитку не менше 20%

A.Зона благополуччя

B. Зона ризику

C. Зона екологічної кризи

D. Зона екологічної катастрофи

E. Нейтральна територія

29. Який вид екологічного стану території може бути оцінений за наступними показниками: збільшення частки дітей з відхиленнями фізичного розвитку 30-50% та збільшення частки дітей із відхиленнями психічного розвитку 10-20%:

A.Зона благополуччя

B. Зона ризику

C. Зона екологічної кризи

D. Зона екологічної катастрофи

E. Нейтральна територія

30. Що таке феномен гормезису:

A. Стимуляція фізіологічних функцій під впливом низьких рівнів радіації або концентрацій хімічних речовин

B. Стимуляція фізіологічних функцій під впливом низьких рівнів радіації

C. Стимуляція фізіологічних функцій під впливом низьких рівнів концентрації хімічних речовин

D. Затримка нервово-психічного розвитку і виникнення патології мозку

E. Затримка фізіологічних функцій під впливом високих рівнів радіації або концентрації хімічних речовин

31. Вкажіть головні прояви гормезису:

A. Збільшення маси жирової або кісткової тканини

B. Затримка статевого дозрівання

C. Передчасне статеве дозрівання, гетерохронія розвитку органів, омолодження деяких захворювань

D. Затримка статевого розвитку у хлопчиків

E. Синдром андрогенії у дівчат

32. Найбільш діяльний шар живої речовини, в якому зосереджена основна маса організмів (у тому числі людська популяція) і відбувається найбільш активна взаємодія між усіма екологічними компонентами отримав назву:

A. Біострома

B. Біосфера

C. Ноосфера

D. Необіосфера

E. Палеобіосфера

33. Частина навколишнього середовища, що визначає суспільні, матеріальні, духовні умови формування, існування та діяльності людини отримала назву:

A. Соціальне середовище

B. Незмінене природне навколишнє середовище

C. Змінене навколишнє середовище

D. Штучне навколишнє середовище

E.  Навколишнє середовище

34. При визначенні показників забруднення атмосферного повітря у межах житлової забудови міста Р. встановлено, що показник фактичного забруднення повітря в 2 рази перевищує показник гранично допустимого забруднення. Оцініть ступінь небезпечності атмосферного повітря міста для здоров’я населення?  

A. Небезпечний  

B. Безпечний  

C. Помірно-небезпечний  

D. Слабко-небезпечний

E. Дуже небезпечний  

35. В місті з інтенсивним автомобільним рухом, яке розташоване в долині,  після встановлення сонячної безвітряної погоди впродовж 5 днів, в лікувальні заклади почали звертатися місцеві жителі, працівники ДАЇ, водії зі скаргами на різь в очах, сльозотечу, сухий кашель, задишку, головний біль. Яка причина даних скарг?  

A. Наявність підвищеного вмісту в повітрі окиду сірки 

B. Наявність підвищеного вмісту в повітрі СО  

C. Наявність підвищеного вмісту в повітрі СО2  

D. Наявність підвищеного вмісту в повітрі озону  

E. Наявність підвищеного вмісту в повітрі фотооксидантів  

 36. При вивченні динаміки зміни концентрацій атмосферних забруднень в населеному пункті Н на стаціонарних постах були проведені спостереження і встановлені середньомісячні концентрації.  За якою програмою були проведені спостереження ?   

A.Повною  

B.Добовою   

C.Неповною   

D.Скороченою  

E.Регулярною  

37. У селітебній зоні без урахування санітарних розривів встановлено неекранований трансформатор. Мешканці будинків зазнають впливу електромагнітних хвиль, що  належать до:  

A. Електромагнітного поля діапазону радіочастот  

B. Електромагнітного поля промислової частоти 50 Гц

С. Електростатичного поля

D.Лазерного випромінювання  

E.Постійного магнітного поля  

38. На розгляд та погодження до міської СЕС  надійшов проект, що передбачає розташування на промисловому майданчику антенного комплексу станції спостереження за літаками, пункту телефонного зв’язку, екранованого трансформатора, робочих місць операторів обладнання. Яке з переліченого обладнання є джерелом електромагнітних полів для населення.

A. Робочі місця операторів обладнання

B. Трансформатор

C. Антенний комплекс

D. Антенний комплекс та трансформатор

E. Жодне

39. Атмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами кількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання – хронічна пневмонія, особливо у дітей. Така картина захворюваності зумовлена викидами

A. Сполук свинцю

B. Сполук кадмію

C. Метил ртуті

D. Оксидів сірки

E. Сполук миш'яку

40. Серед населення, яке мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів, динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що проявляються в центральному паралічі, ідіотії та сліпоті новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища можуть зумовити розвиток даної патології?

A. Хром

B. Стронцій

C. Кадмій

D. Залізо

E. Ртуть

41. У населеному пункті, який знаходиться поблизу підприємства чорної металургії, реєструють підвищений рівень марганцю в атмосферному повітрі, питній воді та продуктах харчування рослинного походження. Яка дія вказаного чинника на здоровя населення?

А. Комплексна

В. Комбінована

С. Ізольована

D. Поєднана

Е. Синергічна

42. У місті, яке розташоване в долині (улоговині), впродовж декількох днів вулиці були переповнені автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди в поліклініку звернулися мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення кон`юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувалось сльозотечею та кашлем. Причиною захворювання, що виникло у мешканців міста, найбільш вірогідно є:

A. Підвищення вмісту у повітрі фотооксидантів

B. Підвищення вмісту у повітрі діоксиду вуглецю

C. Підвищення вмісту у повітрі оксиду вуглецю

D. Підвищення вмісту у повітрі оксиду азоту

E. Підвищення вмісту у повітрі озону

43. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70 % днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату ІІ класу шкідливості, який за проектною документацією забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту найдоцільніше розташувати підприємство?

A. Західного

B. Східного

C. Південно- східного

D. Північно-західного

E. Північного

44. Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту діоксидом сірки (SO2). Якого негативного впливу на населення слід передусім очікувати?

A. Подразнювального

B. Канцерогенного

C. Гепатотоксичного

D. Нефротоксичного

E. Фіброгенного

45. Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які зміни в стані здоров`я населення слід очікувати ?

A. Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах

B. Гострі отруєння

C. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності

D.Незначні зміни у стані здоровя за окремими функціональними показниками

E. Зміни у здоров`ї населення виявлятися не будуть

46. В атмосферному повітрі населеного пункту виявлено підвищені концентрації фотооксидантів. При трансформації якої хімічної сполуки утворюються ці речовини?

A. Сірководню

B. Діоксиду сірки

C. Діоксиду вуглецю

D. Оксиду вуглецю

E. Діоксид та оксид азоту

47. З метою покращення якості атмосферного повітря міста були впроваджені заходи по переведенню котлів ТЕС металургійного комбінату на природний газ замість твердого палива. Які інгредієнти будуть превалювати у викидах комбінату при спалюванні природного газу?

A. HCHO

B. SO2

C. CO

D. NO2

E. CO2

48. Котельня хімічного заводу працює на рідкому паливі (мазуті). Які інгредієнти будуть превалювати у викидах при спалюванні мазуту?

A. Оксиди сірки, оксиди азоту

B. Тверді частинки

C. Оксиди вуглецю

D. Вуглеводні

E. Сажа

49. Санепідслужбою було проведено визначення впливу викидів (висота джерела викиду - 50 м, температура газоповітряної суміші -100 0С ) гірничо-хімічного комбінату на стан повітряного басейну міста. Проби повітря відбирали по 8 румбах на відстані 100-2000 м від комбінату з підвітряного і навітряного боку з реєстрацією швидкості вітру. За значенням якої швидкості вітру (м/с) можна очікувати найбільші концентрації домішок в атмосферному повітрі?

A. Швидкість вітру 0 - 1  м/с

B. Швидкість вітру  4 - 6 м/с

C. Швидкість вітру 2 - 3  м/с 

D. Швидкість вітру 8- 10 м/с

E. Швидкість вітру 12 - 16 м/с

50. Відповідно до генплану передбачено будівництво заводу чорної металургії з повним технологічним циклом (Ікл.). Переважаючими напрямами вітру в цій місцевості є Пд та ПдЗ. В яких напрямках ( румбах ) по відношенню до сельбищної  зони  розташування  заводу  буде  відповідати  гігієнічним вимогам ?

A .Пн, ПнСх

B. ЗПдЗ, ПдЗ, ПдСх

C. З, ПдПдЗ, Пд

D. З, Сх,ПнЗ,ПдСх

E.З, ПдЗ, Сх

51. Дія на організм людини атмосферного повітря, забрудненого поліхлорованими біфенілами супроводжується різними клінічними ознаками. Які шкіряні прояви характерні при дії цих речовин ?

А.  Пухирці

В.  Хлоракне

С. Чорні плями

D. Коричнева пігментація

Е.  Пустули

52. В районі розміщення промислового підприємства, де атмосферне повітря інтенсивно забруднюється діоксидом сірки, реєструється зростання загальної захворюваності населення. Яку дію забрудненого атмосферного повітря  на організм людини можна очікувати ?

А. Хронічну неспецифічну

В. Гостру специфічну

С. Гостру неспецифічну

D. Хронічну специфічну

Е. Комбіновану

53. Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту діоксидом сірки. Яку дію забрудненого автмосферного повітря на населення слід перед усім очікувати ?

А. Резорбтивну

В. Рефлекторну

С.Канцерогенну

D. Гепатотоксичну

Е. Нефротоксичну

54. У промисловому районі одного з індустріальних міст у дітей дошкільного віку почастішали захворювання на хронічний астматичний бронхіт та бронхіальну астму. Дія якої із наведених забруднюючих речовин, що викидаються промисловим підприємством в атмосферне повітря може бути причиною цих захворювань ?

А. Свинець

В. Оксид вуглецю

С. Діоксид сірки

D. Оксиди азоту

Е. Пероксибензоїлнітрат

55. У містах з інтенсивним рухом транспорту за відповідних метеоумов утворюється “свинцевий смог”. Які зміни в стані здоров'я населення можна при цьому очікувати ?

A.  Поява еритроцитів з базофільною зернистістю, зниження активності альвеолярних макрофагів.

B.  Втрата чутливості, мови

C.  Судоми, набряк легень

D.  Порушення координації рухів, позагрудинні болі, зниження еластичності  легень

E.  Парези, паралічі, порушення зору

56. Санепідслужбою було проведено визначення впливу викидів автотранспорту на стан повітряного басейну міста. За значенням якої швидкості вітру (м/с) можна очікувати найбільші концентрації інгредієнтів відпрацьованих газів автотранспорту в приземному шарі повітря ?

A. Швидкість вітру 12-18 м/с

B. Швидкість вітру  2 - 4  м/с

D.Швидкість вітру 8 – 10 м/с
E. Швидкість вітру 0 – 1 м/с

57. Дати визначення „гігієни”.

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв язок

C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.  

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

58. Що таке „екологія”?

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв язок

C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.  

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

59. Що таке екологія людини?

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв язок

C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.  

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

60. Що таке навколишнє середовище?

A. Сукупність сил і явищ природи

B. Діяльність людини

C. Сукупність всіх матеріальних тіл, сил та явищ природи, її речовина і простір, вся діяльність людини, що виявляють вплив на людину та її господарство

D. Склад компонентів природи 

E. Сукупність всіх матеріальних тіл  

61. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоровя. Перший закон полягає в тому:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ 

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоровя людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на  здоровя людини

62. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоровя. Другий закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ 

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоровя людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на  здоровя людини

63. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Третій закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ 

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоровя людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на  здоровя людини

64. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Четвертий закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B. Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ 

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоровя людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на  здоровя людини

65. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. П’ятий закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ 

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоровя людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е.Негативному впливу забрудненого природного навколишнього середовища на  здоровя людини

66. З метою дослідження навколишнього середовища обирають  методи?

A. Натурного експерименту

B.Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи

C. Епідеміологічний метод

D. Метод експериментального дослідження

E. Натурного експерименту та санітарного обстеження

67. З метою вивчення впливу навколишнього середовища на організм і здоров’я людини обирають методи:

A. Натурного експерименту

B. Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи

C. Епідеміологічний метод

D. Методи експериментального дослідження та методи натурального спостереження

E. Натурного експерименту та санітарного обстеження

68. Провідним методом гігієнічних досліджень є епідеміологічний. Одним із способів реалізації цього методу є:  

A. Санітарна експертиза  

B. Санітарно-статистичні дослідження

C. Санітарне обстеження  

D. Санітарне спостереження  

E. Лабораторний гігієнічний експеримент  

69. Що таке гігієнічний норматив?

A. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним або безпечним з точки зору збереження нормальної життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь

B. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним для здоров’я дорослої людини

C. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним для здоров’я чутливих осіб

D. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є небезпечним для здоров’я людей

E. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є небезпечним для життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь

Тема 2

Практичні навички з гігієнічної оцінки навколишнього середовища та методи його дослідження. Методи санітарного обстеження та санітарного опису.

1. Провідним методом гігієнічних досліджень є епідеміологічний. Одним із способів реалізації цього методу є:  

A.Санітарно-статистичні дослідження

B.Санітарна експертиза  

C.Санітарне обстеження  

D.Санітарне спостереження  

E.Лабораторний гігієнічний експеримент

 

2. Вид впливу несприятливих факторів на організм:

А. Сімбіотичний

В. Біотичний

C. Комбінаційний

Д. Сочетаний

Е. Абіотичний

3. Класифікація факторів ризику захворювань:

А. Кліматогеографічні, екологічні, промислові, психогенні, генетичні

В. Урбанізовані, соціальні, екологічні

C. Природні, штучні, змішані

Д. Суб’єктивні, об’ъективні і змішані

Е.Спосіб життя, генетичні, екологічні і медичні фактори

4. Метод виявлення впливу забруднення довкілля на здоров’я населення:

Аореляційний аналіз

В. Корректурні проби

C. Розрахунок етіологічних індексів

Д. Оціночна номограмма

Е. Метод інтегрування

5. Медичний прогноз стану здоров’я населення при збільшенні рівня атмосферних забруднень в 2-3 рази:

А. Змін здоров’я населення не відмічається

В. Зростання специфічної захворюваності

С. Зростання неспецифічної захворюваності

Д. Деякі функціональні зміни в стані здоров’я 

Е. Виражені фізіологічні зрушення

6.Вид впливу несприятливих факторів на організм:

А. Симпатикотонічний

В. Комплексний

C. Ваготонічний

Д. Комбінований

Е. Етіологічний

7. У токсикологічну лабораторію надійшла синтетична речовина, яку планують використовувати в сільському господарстві в якості пестициду. Який із токсикометричних показників повинен визначатися при остаточному експериментальному обґрунтуванні ГДК речовини у повітрі робочої зони?  

A.Поріг хронічної дії  

B.Поріг гострої дії  

C.Середньосмертельна доза  

D.Середньосмертельна концентрація  

E. Доза хронічної дії  

   

8. Який з перерахованих факторів ризику відносять до групи „спосіб життя”?

А.Гіпокінезія

В. Забруднення грунту

C. Неефективні профілактичні заходи

Д. Групова  належність крові

Е. Шкідливі умови праці

9. Метод  многофакторного математичного аналізу, який використовується для оцінки впливу довкілля на здоров’я населення?

А. Метод оціночних шкал

В. Кореляційний метод

C. Метод інтегрування

Д. Регресійний аналіз

Е. Дисперсійний аналіз

10. Який з перерахованих факторів ризику відносять до генетичних?

А. Низька якість медичної допомоги

В. Забруднення води

C. Вживання наркотиків

Друпова належність крові                                         

Е. Психогенні

11. Медичний прогноз стану здоров’я населення при збільшенні атмосферних забруднень в 4-7 раз:

А. Змін здоров’я населення не відмічається

В. Зростання загальної захворюваності

С. Зростання неспецифічної захворюваності

Д. Деякі функціональні зміни в стані здоров’я 

Е. Виражені фізіологічні зрушення

12. Що дозволяє установити кореляційний аналіз при оцінці впливу довкілля на здоров’я населення?

А. Долю впливу окремого фактора від сумми

В. Силу впливу

С. Коефіцієнт регресії

Д. Варіабельність впливу

Е. Можливість впливу

13. Кореляційний аналіз дозволяє:

А. Вивести рівняння регресії і визначити прогнозуємий рівень здоров’я в залежності від інтенсивності діючих чинників

В. Установити вплив факторов середовища

С.Установити ступінь впливу факторів середовища

Д. Установити об’єктивність впливу факторів середовища

Е. Вивести рівняння кореляції, згідно якому прогнозується рівень здоров’я населення

14. Який з перерахованих факторів ризику відносять до екологічних?

А. Соціально-побутові умови

В. Забруднення повітря, води, грунту

C. Низька якість медичної допомоги

Д. Паління

Е. Нераціональне харчування

15. Напрям звязку при кореляційному аналізі може буть:

А. Прямим і зворотнім

В. Ірраціональним

C. Позитивним

Д. Прямим

Е. Вірогідним і невірогідним

 

16. Медичний прогноз стану здоров’я населення при збільшенні атмосферних забруднень в 8 - 10 раз:

А. Змін здоров’я населення не відмічається

В. Зростання загальної захворюваності

C. Зростання неспецифічної захворюваності

Д. Деякі функціональні зміни в стані здоров’я 

Е. Виражені фізіологічні зрушення

17. При прямому кореляційному зв’язку:

А. Із збільшенням інтенсивності фактора рівень захворюваності населення збільшується

В. Із збільшенням інтенсивності фактора рівень здоровя населення погіршується

C. Зі зниженням інтенсивності фактора рівень здоровя населення стабілізується

Д. Зі зниженням інтенсивності фактора рівень здоровя населення збільшується

Е. Зміни здоровя населення відсутні

18. Внесок факторів ризику в формування рівня здоровя населення :

А. 20-25% ;18-22%; 45-59%; 17-20%

В. 49-53%; 17-20%; 18-22%; 8-10%

С. 10-15%; 55%; 25-30%; 10-15%

Д. 50%; 5%; 35%; 10%

Е. 5-10%; 40-45%; 3 - 5%; 52%

19. При зворотньому кореляційному зв’язку:

А. Із збільшенням інтенсивності фактора рівень захворюваності населення збільшується;

В. Із збільшенням інтенсивності фактора рівень здоровя населення стабілізується;

C. Зі зниженням інтенсивності фактора рівень здоровя населення знижується;

Д. Зі зниженням інтенсивності фактора рівень здоровя населення збільшується;

Е. Зміни здоровя населення відсутні.

20.Вкажіть термін-синонім поняття «Забруднене навколишнє середовище»:

А.  Абіотичне

В. Техногенне

С. Ентропія

Д. Біотичне

Е. Екологічне

21.Соціально-гігієнічне значення забруднення навколишнього середовища:

А. Прискорення урбанізації

В. Небезпека глобальних наслідків для біосфери

С. Посилення міграції населення в міста

Д. Вплив на санітарні умови життя і здоров'я людей

Е. Індустріалізація будівництва в містах

22.Основна складова частина навколишнього середовища, що впливає на здоров'я людини:

А. Вода

В. Вуглекислий газ в атмосфері

С. Ксенобіотики

Д. Пестициди в грунті

Е.  Вологість повітрі

23.Різновиди чинників навколишнього середовища за походженням:

А. Етіологічні, екологічні, біологічні

В. Чинники етіологічні і чинники ризику

С. Соціальні, біотичні і абіотичні

Д.  Хімічні, фізичні, біологічні і соціальні

Е.  Географічні і етнографічні

24.У чому полягає суть  чинника ризику?

А. Визначає характер виникнення захворювання

В. Це причина патологічного процесу

С. Діє на організм людини, сприяючи захворюванню, як його причина

Д. Додаткова дія на організм, посилююча етіологічна і сприяюча розвитку захворювання

Е. Вплив на організм, що ослабляє дію етіологічного чинника

25. Забруднювач навколишнього середовища - будь-який природний або антропогенний агент, який:

А. Знаходиться в кількості, відповідній фоновій

В. Зустрічається в природному середовищі, знаходячись в кількості, що перевищує фонову

С. Екзогенний чинник, що зустрічається в неналежному місці, в неналежний час і в неналежній кількості

Д. Природний агент фізичної, хімічної або біологічної природи, що знаходиться в навколишньому середовищі

Е. Природний агент фізичної і хімічної природи, що перевищує по кількості безпечний рівень

26. Визначення поняття «здоров'я» (індивідуальне):

А. Високий рівень компенсаторно-пристосовних механізмів організму

В. Певний рівень захворюваності населення

С. Певний рівень патологічної ураженості населення

Д. Стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя за відсутності хвороб

Е. Відсутність у людини хвороб

27. Дайте визначення поняття «здоров'я» (населення):

А. Статистичне поняття, що характеризує комплексом соціально-економічних, демографічних і медичних показників певної групи людей

В. Рівень фізичного розвитку населення району спостереження

С.Уровень  патологічної ураженості

Д. Відсутність хвороб серед населення в районі спостереження

Е.Рівень функціонування адаптаційних механізмів людини

28. Пряма дія забруднювача навколишнього середовища на організм це:

А. Один забруднювач безпосередньо впливає на організм одним шляхом (способом)

В. Один забруднювач впливає на організм через різні шляхи і способи, включаючи чинники ризику

С. Один забруднювач впливає на організм через різні шляхи надходження (вода, повітря, їжа)

Д. Декілька забруднювачів однієї природи з одного середовища впливають на організм

Е. Декілька забруднювачів різної природи впливають на організм

29.Опосередкована дія забруднювача на організм це:

А.Один забруднювач безпосередньо впливає на організм одним шляхом (способом)

В. Один забруднювач впливає на організм через різні шляхи і способи, включаючи чинники ризику

С. Один забруднювач впливає на організм через різні шляхи надходження (вода, повітря, їжа)

Д. Декілька забруднювачів однієї природи з одного середовища впливають на організм

Е. Декілька забруднювачів різної природи впливають на організм

30. Що називається зоною спостереження в епідеміологічних дослідженнях?

А. Досліджувана територія з певними клімато-географічними особливостями

В. Район спостереження, що характеризується необхідною чисельністю населення

С. Місцевість, що характеризується різними умовами проживання, промисловістю і чисельністю населення

Д. Район, де постійно реєструється підвищений рівень специфічної захворюваності

Е. Досліджувана територія з необхідною чисельністю населення, схожими умовами проживання, але з різною поширеністю і інтенсивністю етіологічних чинників, що вивчаються

31. У чому полягає суть вибору зон спостереження в епідеміологічних дослідженнях?

А. Вибір зон спостереження з однаковим рівнем смертності

В. Вибір зон спостереження з різним рівнем смертності

С. Вибір зон спостереження з однаковим рівнем захворюваності

Д. Вибір досліджуваної і контрольної зон спостереження, що відрізняються інтенсивністю досліджуваного етіологічного чинника в 2-4 рази

Е. Вибір такої досліджуваної зони спостереження, в якій інтенсивність етіологічного чинника вища, ніж в контрольній зоні

32. Методика гігієнічної оцінки атмосферного повітря за інтегральними показниками полягає в розрахунку:

А. Коефіцієнта забруднення

В.  Інтенсивності сумарного атмосферного забруднення в балах

С. Інтенсивності сумарного атмосферного забруднення в мг/м3

Д.Інтенсивності забруднення по лімітуючому інгредієнту

Е. Інтенсивності забруднення по найбільш токсичній речовині

33. Інтегральний показник ступеня забруднення атмосферного повітря це:

А.Середньодобова концентрація забруднювача

В. Гранично-допустима концентрація забруднювача

С. Максимально-разова концентрація забруднювача

Д. Сумарне атмосферне забруднення в балах

Е. Ступінь небезпеки забруднюючих речовин

34. Методика визначення інтегрального показника забруднення атмосферного повітря в балах:

А. Визначення серед забруднювачів найбільш токсичного

В. Визначення забруднюючої речовини, присутньої в найбільшій концентрації

С. Розрахунок загальної суми кратності перевищення ГДК речовини на його ваговий коефіцієнт залежно від класу небезпеки і на пріоритетний індекс середовища;

Д. Встановлення ступеня забруднення повітря по лімітуючій речовині з урахуванням кількості викидів в атмосферу

Е. Розрахунок суми середньорічних концентрацій на підставі середньодобових для всіх забруднюючих речовин

35. Методика комплексної гігієнічної оцінки забруднення навколишнього середовища полягає в:

А.Підсумовуванні долі забруднення всіх чинників в загальному рівні забруднення

В.  Підсумовуванні долі забруднення всіх чинників в атмосферному повітрі

С.Виявлення пріоритетних забруднювачів в навколишньому середовищі

Д.Визначення лімітуючих речовин-забруднювачів в навколишньому середовищі

Е. Нівеляції суми забруднення всіх чинників в загальному рівні антропогенного забруднення навколишнього середовища

36. Основна умова доцільності епідеміологічних досліджень здоров'я населення у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища методом епідеміологічного аналізу - вибір:

А. Зон спостереження з однаковим рівнем забруднення навколишнього середовища

В.Вибір 2-х зон спостереження з однорідними клімато-погодними умовами

С. Вибір 4-х зон спостереження з однаковою чисельністю населення

Д. Контрольної і дослідної зон спостереження з різницею інтенсивності забруднення навколишнього середовища не менше, чим в 2-4 рази

Е. Контрольної і дослідної зон спостереження з однаковою чисельністю проживаючого населення

37. Метод виявлення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'ї людини:

А.Метод середніх величин

В. Метод коректурних проб

С.Методом багатофакторного математичного аналізу

Д.По таблицях стандартів

Е. Метод імовірнісної статистики

38. Суть методики виявлення забруднення навколишнього середовища на здоров'ї населення по оцінних шкалах:

А. Залежність вірогідної зміни здоров'я населення від кратності перевищення ГДК забруднюючих речовин

В. Розрахунок коефіцієнтів кореляції

С. Виконання регресійного аналізу

Д. Побудова кореляційних грат

Е. Залежність кратності перевищення ГДК забруднюючих речовин від вірогідної зміни стану здоров'я населення

39. Вкажіть терміни-синоніми поняття «Забруднене навколишнє середовище»:

А.Топічне

В. Єйтропічне

C. Денатуроване

Д. Антропобіотичне

Е. Мезотропічне

40. Види поточного санітарного нагляду:

А. Поглиблений

В. Початковий

С. Кінцевий

Д. Епізодичний

Є. Функціональний

41. Види поточного санітарного нагляду:

А. Плановий

В. Початковий

С. Інструментальний

Д. Епізодичний

Є. Лабораторний

42. Види поточного санітарного нагляду:

А. Спорадичний (рейдовий)

В. Промисловий

С.Експресний

Д. Епізодичний

Є. Особовий

43. Які методи використовують при проведенні санітарного обстеження обєкта:

А. Експресні інструментальні

В. Кореляції

С.Метод середніх величин

Д.Метод коректурних проб

Е. Динамометрії

44. Які методи використовують при проведенні санітарного обстеження об’єкта:

А. Розрахункових методів якісної та кількісної оцінки факторів об’єкта

В. Кореляції

С. Метод середніх величин

Д. Метод коректурних проб

Е. Динамометрії

45. Кінцевою метою поглибленого санітарного обстеження об’єкта є:

А. Складання санітарного опису об’єкта

В. Складання технічної документації об’єкта

С. Складання акту санітарних порушень

Д. Складання  карт-схем об’єкта

Е. Складання акта санітарного обстеження

46. Кінцевою метою поточного періодичного планового  обстеження об’єкта є:

А. Складання санітарного опису об’єкта

В. Складання технічної документації об’єкта

С. Складання акту санітарних порушень

Д. Складання  карт-схем об’єкта

Е. Складання акта санітарного обстеження

47. Кінцевою метою поточного періодичного  рейдового обстеження об’єкта є:

А. Складання санітарного опису об’єкта

В.Складання технічної документації об’єкта

С. Складання акту санітарних порушень

Д. Складання  карт-схем об’єкта

Е. Складання акта санітарного обстеження

48. Кінцевою метою поточного періодичного  позапланового екстреного обстеження об’єкта є:

А. Складання санітарного опису об’єкта

В. Складання технічної документації об’єкта

С.Складання акту санітарних порушень

Д.Складання  карт-схем об’єкта

Е. Складання акта санітарного обстеження

49. У яких випадках проводиться поточне поглиблене санітарне обстеження об’єкта:

А. При прийманні в експлуатацію після будівництва   

В. На підставі скарг населення  

С. При складанні проекту будівництва об’єкта

Д. При відводі землі під будівництво об’єкта

Е. Під час нагляду за будівництвом об’єкта

50. У яких випадках проводиться поточне поглиблене санітарне обстеження об’єкта:

А. При екстрених санітарних обстеженнях та аварійних ситуаціях   

В.На підставі скарг населення  

С.При складанні проекту будівництва об’єкта

Д. При відводі землі під будівництво об’єкта

Е. Під час нагляду за будівництвом об’єкта

                                                            

Тема № 3. 

Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на здоровя населення.

1.Що таке акліматизація?

А. Комплекс фізіологічних  зрушень організму в зв’язку зі зміною клімату

В. Випадкова реакція організму на зміну клімату

С. Сукупність фізіологічних змін, спрямованих на підтримку постійної температури тіла

Д. Зрушення фізичної та  хімічної терморегуляції під дією навколишнього середовища

Е. Зміна  рівнів тактильної, больової  та температурної чутливості  під дією клімату

 

2. Вкажіть основні кліматоутворюючі  фактори:

А. Хімічний  склад  грунту, його геомагнітні властивості

В.  Географічна довгота і широта, характер вистилаючої поверхні та її рельєфу

С. Висота над рівнем моря

Д. Характер грунту даної місцевості

Е. Геомагнітна активність сонця

3.Що таке погода?

А. Середній багаторічний стан  метеофактів даної місцевості

В.  Сукупність  середньодобових  метеорологічних та  геомагнітних факторів даної місцевості у даний час

 С. Стан хімічних властивостей повітря на даній території  у даний час

Д. Електромагнітний стан атмосфери, характерний для даної місцевості

Е.  Багаторічний режим фізичних та геомагнітних параметрів даної місцевості

4.Клінічний тип погоди  за Г.П.Федоровим:

А.  Бальнеологічний

В.  Комфортний

С.  Зберігаючий

Д. Оптимальний

Е.  Загартовуючий

5.Які  метеопатичні реакціі можуть спостерігатися  у метеолабільних  людей?

А.  Болі в суглобах, збудженість, тривожність

В.   Болі в суглобах, діарея, збудженість

С.   Болі в суглобах, безсоння, висипання на шкірі

Д.   Диспептичні порушення, тривожність

Е.   Болі в області серця, збудженість, підвищений діурез

6. Що називається кліматом?

А. Багаторічні  метеорологічні  зміни погоди,  що виникають в результаті антропогенного впливу

В. Багаторічне спостереження за ландшафтом даної місцевості

С. Багаторічний режим погоди певної території

Д.  Сукупність метеорологічних спостережень на протязі року

Е. Середньомісячні показники метеорологічних досліджень на визначеній місцевості 

7.Фази акліматизації людини (за Г.М. Данишевським):

А.  Гостра фаза, фаза напруження, фаза спокою

В.   Реактивна фаза, фаза рівноваги, фаза стійкої акліматизації

С. Початкова фаза, фаза перебудови динамічного стереотипу, фаза стійкої акліматизації (фаза зриву акліматизації )

Д.  Фаза напруження , фаза екзальтації, фаза спокою (фаза зриву акліматизації)

Е.  Низька фаза акліматизації, середня фаза зниженої  акліматизації, фаза адаптації

8.Фактори, які спонукають розвиток метеотропних реакцій:

А.  Підвищення радіаційного фону

В.  Поступова зміна атмосферного тиску

С. Надлишок ультрафіолетового випромінювання

Д. Різка  зміна  температури  повітря , вологості,  швидкості руху повітря  атмосферного тиску  та геліомагнітних характеристик

 Е. Недостатній рівень природнього  освітлення  

9.Клінічний тип погоди за Г.П.Федоровим:

А.  Оптимальний

В.  Загартовуючий

С.   М’який

Д.  Стимулюючий

Е.   Індиферентний

10.У  регіоні спостереження  середньомісячна температура червня складала 18°С, а січня - 12°С, опади малі, кількість сонячних днів за місяць - 25, швидкість вітру - 8-12 м/с. До якого кліматичного  поясу можна віднести цю територію?

А. Клімат помірний по середньомісячній температурі червня та січня

В. Клімат помірний по середньомісячній температурі червня та кількості сонячних днів

С. Клімат помірний по середньомісячній температурі січня та кількості опадів

Д.  Клімат помірний по середньомісячній температурі червня та швидкості вітру

Е лімат помірний по середньомісячній температурі та швидкості вітру 

11.Клімат 3-го кліматичного пояса характеризується середньорічною температурою червня 20°С. Які  кліматоутворюючі  фактори цьому сприяють?

А. Кут падіння сонячних променів, характер вистилаючої поверхні, зелені насаждення

В.  Астрономічні показники дня та ночі, кут падіння сонячних променів, вміст СО2 в повітрі

С. Кут падіння сонячних променів, географічна широта, характер вистилаючої поверхні

Д. Кут падіння сонячних променів, забруднення атмосфери, географічна широта

Е. Геліомагнітні характеристики місцевості, кут падіння сонячних променів, хімічний склад грунту, характер рослинності

12.Лікар терапевтичного відділення  винайшов схему часткової профілактики  метеопатій у хворого ревматоїдним артритом, яка включає постільний режим, лікарські засоби, вітаминотерапію, фізичні  вправи , масаж, фізіотерапію. Які з перерахованих методів більш доцільні?

А.  Постільний режим, лікарські засоби, вітамінотерапія

В.   Постільний режим, вітамінотерапія, масаж

С.   Постільний режим, вітамінотерапія, фізіотерапія

Д.   Постільний режим, фізичні  вправи, вітамінотерапія

Е.   Хіміотерапевтичні  засоби, масаж, фізіотерапія

13.Під час ранкового огляду у хворого з артритом колінних суглобів (60 років) з’явилися  скарги на посилення в них болі, роздратованість, тривожність, послаблення кишечника, на тілі з’явились рожеві висипання. Які з перерахованих  симптомів відносяться  до метеопатичних реакцій?

А.   Посилення  болі в суглобах, шкірні  висипання, диспептичні порушення

В.   Посилення  болі в суглобах, роздратованість, шкірні  висипання

С.   Посилення  болі в суглобах, роздратованість, диспептичні порушення

Д.  Посилення болі в суглобах, роздратованість, тривожність

Е.   Посилення болі в суглобах, тривожність, шкірні  висипання

14.Хворий з гіпертонічною хворобою ІІ А ст.тяжкості скаржиться на головні  болі, біль в області серця , задишку, загальну слабкість, які з’явились  у нього зранку. Напередодні було значне погіршення погоди – значне підвищення вітру - 9-10 м/с, хмарність, коливання електромагнітного поля, змінена температури на 8°С та атмосферного тиску.   Які фактори  спричинили  погіршення стану хворого?

А. Зміна електромагнітного поля та атмосферного тиску

В.  Зміна температури та атмосферного тиску, хмарність

С.  Зміна температури, атмосферного тиску, підвищення вітру

Д.  Зміна температури повітря, підвищення вітру, хмарність,

Е.  Зміна температури повітря та магнітного поля Землі, підвищення вітру

15.До профілактичних заходів медичного характеру по попередженню метеопатичних реакцій відносять:

А.  Медичний прогноз погоди, щадящий стиль життя, лікарську терапію

В.    Медичний прогноз погоди, загартовування, фізіотерапію

С.   Хіміотерапію, масаж, постільний режим

Д.   Медикаментозне лікування, медичний прогноз погоди, фізичні вправи

Е.   Організаційні заходи, умови праці та відпочінку, оптимізацію стилю життя

16. Що  називається метеотропними реакціями?

А.  Комплексні реакції організму на зміну  кліматичних умов

В.   Ряд адаптаційних змін в організмі  при зміні клімату

С. Специфічні  нейрогуморальні, фізіологічні, психічні та інші реакції організму на різку зміну  фізичних властивостей повітря і геліомагнітніх характеристик

Д.  Комплекс фізіологічних  зсувів  в організмі у зв’язку зі  зміною клімату

Е.   Випадкова реакція адаптації до зміненого клімату

17.Заходи по профілактиці метеотропних реакцій:

А.   Серологічне дослідження крові хворих

В.  Достроковий медичний прогноз погоди

С.    Виявлення метеостабільних людей та хворих

Д.   Дотримання денного режиму

Е.    Раціональне планування житлових приміщень та населених пунктів

18.До профілактичних заходів соціального характеру по попередженню метеопатій відносять:

А.   Медичний прогноз погоди

В.  Раціоналізація умов праці, відпочинку та стилю  життя

С.   Вітамінотерапія та загартовування

Д.   Особиста гігієна та загартовуючи заходи

Е.   Організаційні та лікувально-профілактичні заходи

19. Біологічні та клінічні дії  у період геомагнітної бурі:

А.   Прискорення пульсу, дихання

В.   Зміна кісткової тканини (остеохондроз, остеомаляція)

С.   Збільшення кількості еритроцитів, лейкоцитів

Д.  Прискорення згортання крові

Е.    Фотоофтальмія

20.Клінічний тип погоди за Г.П.Федорову:

А.   Стимулюючий

В.    М′який

С.  Оптимальний

Д.    Загартовуючий

Е.     Індиферентний

                                     

21.Що називається фронтом погоди?

А.  Стійка синоптична ситуація

В.  Нестабільна синоптична ситуація

С. Прикордонна границя між  двома різними за складом повітряними масами атмосфери

Д.  Прикордонна границя між двома однаковими за складом повітряними масами атмосфери

Е.  Різка зміна погодних умов на протязі кількох днів

22.Фактори,  які утворюють погоду:

А. Сонячне випромінювання, циркуляція повітряних мас, вистилаючі поверхні

В.  Сонячне випромінювання, циркуляція повітряних мас, склад атмосфери

С.  Сонячне випромінювання, хмарність, фронт оклюзії

Д.  Поглинання атмосферою теплового випромінювання, циклонічні процеси, атмосферний тиск

Е.   Фронтальність повітряних мас, поглинання атмосферою теплового випромінювання, циклонічні процеси

23.Які  погодні умови обумовлюють циклон?

А.   Постійність температури, знижена вологість, опади

В.   Постійність температури, підвищення вологості, опади

С.   Стабільність тиску, підвищення вологості, опади

Д.  Знижений тиск , перепади температури, підвищення вологості, нестабільність погоди

Е.  Перепади температури та вологості, стабільність погоди, підвищення вологості

24.Які  погодні  умови обумовлюють антициклон?

А.  Стабільність погоди, підвищений тиск,безхмарність

В.   Перепади тиску, нестабільність погоди, хмарність, опади

С.   Стабільність погоди, понижений тиск, безхмарність

Д.   Нестабільність погоди, хмарність, понижений тиск

Е.   Постійність тиску, зниження вологості, надмірні опади

25.Яким приладом вимірюється динаміка атмосферного тиску?

А.  Психрометром

В.  Барометром

С.  Барографом

Д.   Анемометром

Е.  Кататермометром

26.Фактори,  які утворюють погоду:

А.  Природні

В.   Соціальні

С.   Біологічні

Д.  Технічні

Е.  Антропогенні

27.Фронтальний тип погоди супроводжується:

А.   Повільною зміною синоптичної ситуації

В.  Швидкою зміною синоптичної ситуації на протязі доби

С.   Стійкістю фізичних показників повітря

Д.   Інтермітиручою синоптичною ситуацією

Е.   Швидкою зміною синоптичної ситуації на протязі 3-х діб

28.Яким приладом вимірюється температура повітря?

А.   Люксметром

В.   Психрометром

С.   Кататермометром

Д.   Анемометром

Е.  Метеостанцією

29.У регіоні спостереження середньомісячна температура червня складала 18°С, а січня - 12°С, опади малі, кількість сонячних днів за місяць - 25, швидкість вітру - 8-12 м/с. До якого кліматичного поясу можна віднести цю територію?

А.  Клімат помірний по середньомісячній температурі червня та січня

В.   Клімат помірний по середньомісячній температурі червня та кількості сонячних днів

С.  Клімат помірний по середньомісячній температурі січня та кількості опадів

Д.  Клімат помірний по середньомісячній температурі червня та швидкості вітру

Е.  Клімат помірний по середньомісячній температурі та швидкості вітру 

30.Основні частини формування повітряних мас на Землі:

А.   Степова, лісова, гірна, тропічна

В.  Арктична, антарктична, тропічна, екваторіальна

С.    Морська, континентальна, гірна, арктична

Д.    Пустинна, арктична, гірна, тропічна

Е.   Степова, лісова, зона пустель, тропічна

                                

31.З чим пов’язаний  електричний стан атмосфери?

А.  Неіонізуючим електромагнітним випроміненням Сонця

В.   Порою року

С.  Фазою Місяця

Д.  Наявністю азоту у повітрі

Е.  Наявністю водяних парів у повітрі

32.Які бувають види метеотропних реакцій у метеозалежних людей:

А. Загострення хронічних хвороб

В.   Амнезія

С.   Булемія

Д.   Алергічні висипи на шкірі

Е.   Діарея

33.Лікарські заходи по профілактиці  метеотропних становищ:

А.    Масаж

В.  Щадящий режим

С.   Госпіталізація

Д.   Дієтотерапія

Е.   Профілактичний курс гімнастики

34.З чим пов’язаний  електричний стан атмосфери?

А.   Наявністю кисню у повітрі

В.    Порою року

С.  Електричним полем Землі

Д.   Запиленістю повітря

Е.   Температурою повітря

35.Тип випромінювання спектру, який входить в склад електромагнітного неіонізуючого випромінювання Сонця:

А.  Низькочастотне

В.   Гамма- випромінювання

С.   Нейтронне

Д.   Альфа- випромінювання

Е.   Рентгенвипромінювання

                     

36.Яким приладом вимірюється динаміка температури повітря?

А.   Психрографом

.  Термографом

С.   Барографом

Д.   Анемометром

Е.  Психрометром

37.З чим пов’язаний  електричний стан атмосфери?

А.  Наявністю кисню у повітрі

В.   Порою року

С.  Фазою Місяця

Д.   Наявністю азоту у повітрі

Е.  Іонізацією повітря

38. Вплив статичного електричного поля на організм:

А.  Ниркова недостатність

В. Негативна дія на  кровотворення

С.   Астено-вегетативний синдром

Д.   Порушення функцій печінки

Е.   Зміна в слуховому аналізаторі

39.Тип випромінювання спектру, який входить в склад електромагнітного неіонізуючого випромінювання Сонця:

А.  Радіохвилі

В.   Гамма- випромінювання

С.   Бета- випромінювання

Д.   Рентгенвипромінювання

Е.   Альфа- випромінювання

   

40.Біологічні ефекти при дії неіонізуючих електромагнітних  випромінювань:

А.  Генетичні і тератогенні ефекти

В.   Променева хвороба

С.   Неврит слухового нерву

Д.   Метаболічні та структурні  зміни зі сторони ЖКТ

Е.    Поліневрит

                                    

41.Біологічні ефекти при дії неіонізуючих електромагнітних  випромінювань:

А.  Функціональні порушення в сечостатевій системі

В.   Променева хвороба

С.   Неврит слухового нерву

Д.  Поведінкові, метаболічні та структурні ефекти зі  сторони ЦНС

Е.   Поліневрит

42.Тип випромінювання  спектру, який входить до складу електромагнітного неіонізуючого випромінювання Сонця:

А.   Нейтронне випромінювання

В.   Гамма - випромінювання

С.   Бета - випромінювання

Д. УВЧ-, СВЧ-, КВЧ- випромінювання

Е.   Рентгенвипромінювання

43. Лікарські заходи по профілактиці  метеотропних становищ:

А.  Масаж

В. Щадящий режим

С.   Госпіталізація

Д.   Дієтотерапія

Е.   Профілактичний курс гімнастики

44. Яскраві клінічні прояви при дії  неіонізуючих електромагнітних  випромінювань:

А.  Порушення в слуховому апараті

В.  Атрофічна зміна у м’язах  

С.  Кістково-суглобові зміни

Д.  Алергічні реакціі

Е.  Загальна астенізація організму

45. Джерела  іонізації повітря в життєвих та продуктивних комплексах:

А.   Використання барокамер

В.   Шум

С.  Процес горіння (відкрите полум'я)

Д.   Інфрачервоне випромінювання

Е.    Вібрація

                                    

46.Тип випромінювання спектру, який входить в склад електромагнітного неіонізуючого випромінювання Сонця:

А.  Альфа- випромінювання

В.   Нейтронне випромінювання

С.  Високочастотні радіохвилі

Д.   Бета- випромінювання

Е.   Рентгенвипромінювання

47.Клінічні прояви при дії неіонізуючих електромагнітних  випромінювань:

А.  Гіпертонічна хвороба, гіпоксія, ішемія міокарда

В.  Поліневрит

С. Вторинна реакція (порушення серцево-судинної системи:гіпотонічні  стани)

Д.  Зниження м’язової маси тіла

Е.  Лейкоцитоз, тромбоцитоз, ретикулоцитопенія

48.Яким приладом вимірюється температура повітря?

А.  Люксметром

В.  Психрометром

С.  Кататермометром

Д.  Анемометром

Е.  Метеостанцією

49.Фактори аероіонізаціі:

А.  Шум, низька температура повітря

В.  Випромінювання(гамма-, альфа-, бета-, космічні хвилі, ультрафіолетове)

С.  Вібрація, низька освітлюваність

Д.   Високий повітряний тиск

Е.   Ультразвук, інфразвук

50.Біологічні ефекти при дії неіонізуючих електромагнітних  випромінювань:

А. Генетичні і тератогенні ефекти

В.  Променева хвороба

С.  Неврит слухового нерву

Д.  Метаболічні та структурні  зміни зі сторони ШКТ

Е.   Поліневрит

Тема № 4. 

Методи психогігієни, психопрофілактики, медичної біоритмології та хроногігієни.

1. Що таке особиста гігієна?

A. Наука, що вивчає закономірності впливу довкілля на організм людини і суспільне здоров'я

B. Розділ загальної гігієни, що вивчає питання збереження і зміцнення здоров'я людини шляхом дотримання гігієнічного режиму в її особистій діяльності та житті

C. Розробка гігієнічних нормативів, що забезпечують оптимальні умови для збереження суспільного здоров'я

D. Розділ гігієни, що розробляє гігієнічні норми і правила для збереження здоров'я людини в процесі навчання

E. Наука, що вивчає вплив гігієнічних умов трудової діяльності на працездатність і здоров'я

2. Що таке особиста гігієна?

А. Наука, що вивчає закономірності впливу довкілля на організм людини і суспільне здоров'я

B. Розділ загальної гігієни, що вивчає питання збереження і зміцнення здоров'я людини в процесі вчення

C. Розробка гігієнічних нормативів, що забезпечують оптимальні умови для збереження суспільного здоров'я

D. Розділ гігієни, що розробляє гігієнічні правила для повсякденної діяльності і життя людини

Е. Наука, що вивчає вплив гігієнічних умов трудової діяльності

3. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві

B. Гігієна спецодягу і спецвзуття

C. Гігієнічна оцінка хімічних речовин, що мають контакт зі шкірою на виробництві

D. Гігієнічні вимоги до житла

Е. Гігієнічні вимоги до певних режимів (дня, харчування, праці і відпочинку)

4. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві

B. Гігієна одягу, взуття

C. Гігієнічна оцінка хімічних речовин, що мають контакт зі шкірою на виробництві

D. Гігієнічні вимоги до житла

Е. Гігієнічні умови в лікувальних установах

5. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві

B. Гігієна спецодягу і спецвзуття

C. Гігієнічна оцінка матеріалів побуту, що мають контакт зі шкірою

D. Гігієнічні вимоги до житла

Е. Гігієнічні вимоги до режимів (дня, харчування, праці і відпочинку)

6. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні основи фізкультури і загартування

B. Гігієнічна характеристика умов виробничого стану, що має контакт зі шкірою людини

C. Гігієнічні вимоги до житла

D. Гігієна лікувально-профілактичних установ

Е. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві

7. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні умови в дитячих установах

B. Гігієнічна характеристика умов виробничого стану, що має контакт зі шкірою людини

C. Гігієнічні вимоги до житла

D. Гігієна шкіри тіла, волосся, порожнини рота, зубів

Е. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві

8. Чинник довкілля, що визначає формування біологічних ритмів:

А. Температура атмосферного повітря

B. Запилення атмосферного повітря

C. Вміст вуглекислого газу в повітрі

D. Зміна вологості повітря

Е. Запилення повітря

9. Чинник навколишнього середовища, що визначає формування біологічних ритмів:

А. Запилення і загазованість повітря

B. Видиме світло

C. Вміст вуглекислого газу в повітрі

D. Зміна вологості повітря

Е. Інтенсивність ультрафіолетової радіації

10. Чинник довкілля, що визначає формування біологічних ритмів:

А. Вміст вуглекислого газу в повітрі

B. Зміна вологості повітря

C. Зміна атмосферного тиску

D. Зміна швидкості вітру

Е. Запилення повітря

11. Чинник довкілля, що визначає формування біологічних ритмів:

А. Вміст вуглекислого газу в повітрі

B. Зміна вологості повітря

C. Зміна рівня шуму

D. Зміна вмісту кисню в повітрі

Е. Запилення повітря

12. Види біоритмів:

А. Дезадаптаційні (патологічні)

B. Адаптивні (екзогенні)

C. Біохімічні (ендемічні)

D. Кліматичні

Е. Стабільні

13. Види біоритмів:

А. Дезадаптаційні (патологічні)

B. Переривисті

C. Біохімічні (ендемічні)

D. Кліматичні

*Е. Функціональні (ендогенні)

14. Види екзогенних біоритмів:

А. Метеорологічні

B. Щомісячні

C. Аперіодичні

D. Виробничі

Е. Біогеохімічні

15. Види екзогенних біоритмів:

А. Метеорологічні

B. Переривисті

C. Добові

D. Виробничі

Е. Біогеохімічні

16. Види екзогенних біоритмів:

А. Виробничі

B. Біогеохімічні

C. Метеорологічні

D. Вікові

Е. Сонячної активності

17. Види екзогенних біоритмів:

А. Виробничі

B. Біогеохімічні

C. Метеорологічні

D. Сезонні (річні)

Е. Статеві

18. Годинник функціонального спаду (зниження працездатності) протягом доби (згідно теорії єдиного внутрішньодобового біологічного ритму):

А. 3, 8, 12, 16, 20

B. 5, 11, 16, 20, 24

C. 1, 7, 10, 16, 21

D. 4, 6, 10, 17, 24

Е. 2, 9, 14, 18, 22

19. Годинник функціонального підйому (підвищення працездатності) протягом доби (згідно теорії єдиного внутрішньодобового біологічного ритму):

А. 3, 8, 12, 16, 20

B. 5, 11, 16, 20, 24

C. 1, 7, 10, 16, 21

D. 4, 10, 13, 17, 21

Е. 2, 9, 14, 18, 22

20. Знання біоритмів, необхідне лікареві лікувального профілю для:

А. Діагностики захворювань

B. Оздоровлення умов праці

C. Оцінки фізичного розвитку дітей

D. Оздоровлення умов в лікувальній установі

Е. Охорони довкілля

21. Знання біоритмів, необхідне лікареві лікувального профілю для:

А. Поліпшення гігієнічних умов в дитячих установах

B. Оздоровлення умов праці

C. Лікування захворювань

D. Оцінки фізичного розвитку дітей

Е. Охорони довкілля

22. Знання біоритмів, необхідне лікареві лікувального профілю для:

А. Поліпшення гігієнічних умов в лікарнях

B. Оздоровлення умов праці

C. Оцінки фізичного розвитку дітей

D. Профілактики захворювань

Е. Охорони довкілля

23. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Зменшення кількості еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну в крові

B. Гіпертрофія м'язів, зменшення виведення азотистих речовин з організму

C. Збільшення поглинання тканинами кисню

D. Зменшення частоти і хвилинного об'єму дихання

Е. Збільшення частоти і хвилинного об'єму дихання

24. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Збільшення кількості формених елементів крові

B. Розпад білкових структур м'язів, збільшення виведення азотистих речовин з організму

C. Збільшення поглинання тканинами кисню

D. Зменшення частоти і хвилинного об'єму дихання

Е. Збільшення кількості гемоглобіну і холестерину в крові

25. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Збільшення кількості формених елементів крові

B. Гіпертрофія м'язів, зменшення виведення азотистих речовин з організму

C. Збільшення поглинання тканинами кисню

D. Збільшення хвилинного об'єму дихання

Е. Зменшення частоти дихання і пульсу

26. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Збільшення основного обміну

B. Зменшення основного обміну

C. Збільшення вироблення антитіл, фагоцитарної активності лейкоцитів

D. Збільшення енерговитрат

Е. Збільшення лейкоцитів в крові

27. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Зменшення основного обміну

B. Збільшення енерговитрат

C. Зменшення вироблення антитіл і фагоцитарної активності лейкоцитів

D. Збільшення лейкоцитів в крові

Е. Збільшення кількості гемоглобіну в крові

28. Гігієнічні вимоги до занять фізкультурою:

А. Займатися постійно і систематично

B. Починати займатися з 16-ти років

C. Займатися систематично з семирічного віку

D. Займатися з частотою 1 раз в 10 днів

Е. Враховувати азотистий баланс організму

29. Гігієнічні вимоги до занять фізкультурою:

А. Враховувати вміст холестерину в крові

B. Починати займатися з 16 років

C. Займатися систематично з 7 літнього віку

D. Займатися з частотою 1 раз в 10 днів

Е. Враховувати індивідуальні особливості організму

30. Гігієнічні вимоги до занять фізичною культурою:

А. Займатися з частотою 1 раз в 10 днів

B. Постійно зменшувати фізичне навантаження

C. Не змінювати величину фізичного навантаження

D. Створити оптимальні гігієнічні умови для занять

Е. Заняття можна проводити з 16 до 60 років

31. Гігієнічні вимоги до занять фізичною культурою:

А. Займатися з частотою не рідше 1 раз в 10 днів

B. Постійно збільшувати фізичне навантаження

C. Не змінювати величину фізичного навантаження

D. Постійно зменшувати фізичне навантаження

Е. Заняття можна проводити з 16 до 60 років

32. Ознаки загартування організму:

А. Збільшення частоти пульсу і дихання

B. Слабовиражена рефлекторна реакція на місцеве охолодження

C. Сильна рефлекторна реакція на місцеве охолодження

D. Повільне відновлення температури шкіри після охолодження

Е. Повільне відновлення тактильної чутливості шкіри після охолодження

33. Ознаки загартування організму:

А. Збільшення частоти пульсу і дихання

B. Виражена рефлекторна реакція на загальне охолодження

C. Сильна рефлекторна реакція на місцеве охолодження

D. Повільне відновлення температури шкіри після охолодження

Е. Швидке відновлення температури шкіри після охолодження

34. Види загартування організму:

А. Водою, сонячними променями

B. Зменшенням атмосферного тиску

C. Сонячними променями, зміною атмосферного тиску

D. Збільшенням кисню в повітрі

Е. Зменшенням вуглекислоти в повітрі

35. Види загартування організму:

А. Коливаннями атмосферного тиску

B. Паром

C. Зниженням концентрації кисню в повітрі

D. Місцеві водні процедури (обмивання ніг, полоскання носоглотки)

Е. Збільшенням концентрації вуглекислого газу в повітрі

36. Основний гігієнічний принцип загартування організму:

А. Починати не раніше, ніж з 3-х літнього віку

B. Поступово, систематично, комплексно

C. Систематично, лише після їжі

D. Не застосовувати в літньому віці

Е. Комплексно, обов'язково з прийомом холодного пиття

37. Умова проведення загартування:

А. Достатня інтенсивність термічного подразника

B. Інтенсивність термічного подразника має бути мінімальною

C. Загартування проводити при температурі повітря не нижче 20ºС

D. Загартування проводити при швидкості руху повітря не більше 0,5 м/с

Е. Незмінна інтенсивність термічного подразника

38. Умова проведення загартування:

А. Загартування проводити при температурі повітря не нижче 16ºС

B. Інтенсивність термічного подразника має бути мінімальною

C. Швидка зміна термічного подразника

D. Загартування проводити при швидкості руху вітру не більше 0,5 м/с

Е. Незмінна інтенсивність термічного подразника

39. Умова проведення загартування:

А. Загартування проводити при температурі повітря не нижче 16ºС

B. Інтенсивність термічного подразника має бути мінімальною

C. Загартування проводити при швидкості руху повітря не більше 0,2 м/с

D. Враховувати кліматичні і індивідуальні особливості

Е. Незмінна інтенсивність термічного подразника

40. Основна функція шкіри:

А. Нервово-емоційна

B. Є органом чуття

C. Травна

D. Гуморальна

Е. Антитоксична

41. Основна функція шкіри:

А. Нервово-емоційна

B. Гуморальна

C. Травна

D. Бар'єрна (захисна)

Е. Антитоксична

42. Основна функція шкіри:

А. Нервово-емоційна

B. Гуморальна

C. Травна

D. Антитоксична

E. Видільна

43. Основна функція шкіри:

А. Депо крові

B. Гуморальна

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Антитоксична

44. Основна функція шкіри:

А. Гуморальна

B. Участь в обміні речовин

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Антитоксична

45. Основна функція шкіри:

А. Гуморальна

B. Антитоксична

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Терморегуляторна

46. Основна функція шкіри:

А. Участь в газообміні

B. Антитоксична

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Перешкоджає поглинанню кисню організмом і виділенню СО2

47. Основна функція шкіри:

А. Антитоксична

B. Участь в створенні імунітету

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Перешкоджає поглинанню кисню організмом і виділенню СО2

Тема № 6

МЕТОДИ оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків. методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього середовища на здоров´я дітей та підлітків, визначення групи здоров´я  та фізичного виховання.

1. Що таке фізичний розвиток дітей та підлітків:

А. Комплекс показників, які формують шкільну зрілість дитини

В. Комплекс показників, які характеризують розвиток сили мязів дитини

C. Комплекс показників, які характеризують психологічний стан дитини

D. Сукупність морфологічних та функціональних властивостей організму, що характеризують процес його росту та дозрівання

Е. Результати вимірювань функціональних проб

2. Вкажіть головні цілі вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків:

А. Оцінка рівня фізичного розвитку

В. Оцінка стану здоровя дитини

С. Розробка стандартів фізичного розвитку дітей та підлітків

D. Оцінка впливу факторів оточуючого середовища на здоровя дітей та підлітків

Е. Усе перераховане

3. Вкажіть головні ознаки, на яких базується формування однорідних груп дітей, які мешкають в неоднакових умовах оточуючого середовища при вивченні фізичного розвитку:

А. Стать, національність

В. Вік, кліматичний район

С. Регіональність мешкання

D. Соціально-побутові умови мешкання

Е. Усе перераховане

4.Визначте інтервал часу, згідно з яким формують однорідні вікові групи дітей грудного віку:

А. Інтервал часу складає 3 місяця

В. Інтервал часу складає 1 місяць

С. Інтервал часу складає 2 місяця

D. Інтервал часу складає 1 рік

Е. Інтервал часу складає 1 місяць, 29 днів

5.Визначте інтервал часу, згідно з яким формують однорідні вікові групи дітей від 1-го до 3 –х років:

А. Інтервал часу складає 3 місяця

В. Інтервал часу складає 1 місяць

С. Інтервал часу складає 2 місяця

D. Інтервал часу складає 1 рік

Е. Інтервал часу складає 1 місяць, 29 днів

6.Визначте інтервал часу, згідно з яким формують однорідні вікові групи дітей від 3-х до 7-ми років:

А. Інтервал часу складає 3 місяця

В. Інтервал часу складає 1 місяць

С. Інтервал часу складає 2 місяця

D. Інтервал часу складає 1 рік

Е. Інтервал часу складає 6 місяців

7. Визначте інтервал часу, згідно з яким формують однорідні вікові групи дітей шкільного віку:

А. Інтервал часу складає 3 місяця

В. Інтервал часу складає 1 місяць

С. Інтервал часу складає 2 місяця

D. Інтервал часу складає 1 рік

Е. Інтервал часу складає 6 місяців

8. Які умови повинні виконувати лікарі-педіатри  при дослідженні фізичного розвитку дітей та підлітків?

А. Проводити дослідження тільки в теплу пору року

В. Проводити дослідження при наявності люмінесцентного освітлення у приміщенні

С. Проводити дослідження після прийому їжі

D. Проводити дослідження в першу половину дня на дітях, оголених до поясу

Е. Проводити дослідження в першу половину дня на дітях, повністю оголених

9. Вкажіть головні показники, що вимірюються при проведенні соматометрії:

А. Окружність голови

В. Довжина тіла, маса тіла, окружність грудної клітки

С. Терміни прорізування молочних зубів та розмір кінцівок

D. Розмір кінцівок

Е. Рівень статевого дозрівання та терміни прорізування молочних зубів

10. Вкажіть показники, які належать до додаткових при проведенні соматометрії:

А. Окружність голови, стегна, плеча, розміри таза

В. Довжина тіла, маса тіла, окружність грудної клітки

С. Терміни прорізування молочних зубів та розмір кінцівок

D. Розмір кінцівок, окружність голови та стегна

Е. Рівень статевого дозрівання та терміни прорізування молочних зубів

11. Фізіометричні дослідження включають:

А. Динамометрію

В. Вимірювання максимальної життєвої ємності легенів

С. Спірометрію

D. Вимірювання станової м’язової сили

Е. Усе позначене

12. Вкажіть, яке розташування тіла дитини є правильним в разі визначення довжини тіла у положенні стоячи за допомогою вертикального ростоміру:

А. Дитина повинна торкатися пристрою трьома частинами тіла: п’ятками, сідницями та міжлопатковою ділянкою

В. Дитина повинна торкатися пристрою двома частинами тіла: п’ятками та потиличною частиною голови

С. Дитина не повинна торкатися ростоміра

D. Дитина повинна торкатися тільки п’ятками

Е. Дитина повинна торкатися п’ятками та міжлопатковою ділянкою

13. Обвід грудної клітки вимірюють:

А. Тільки у стані спокою

В. Тільки у стані максимального вдиху

С. Тільки у стані максимального видиху

D. Тільки при горизонтальному положенні тіла

Е. В стані спокою, максимального вдиху та максимального видиху

14. В ході вимірювання обводу грудної клітки у дівчаток, вимірювальну стрічку слід розташувати:

А. Позаду – на рівні нижніх кутів лопаток, попереду -  вздовж четвертого ребра

В. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду -  по четвертому ребру

С. Позаду – на рівні нижніх кутів лопаток, попереду – по нижньому краю соскового кільця

D. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду – по середній частині грудної клітки

Е. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду – по верхньому краю соскового кільця

15. В ході вимірювання окружності грудної клітки у хлопчиків, вимірювальну стрічку слід розташувати:

А. Позаду – на рівні нижніх кутів лопаток, попереду -  по четвертому ребру

В. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду -  по четвертому ребру

С. Позаду – на рівні нижніх кутів лопаток, попереду – по нижньому краю соскового кільця

D. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду – по середній частині грудної клітки

Е. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду – на рівні верхнього сегмента біля соска

16. Як правильно слід розташовувати руки дитині при  вимірюванні м’язової сили:

А. Руку слід зігнути під кутом 45

В. Рука повинна бути прямою, злегка відведеною від тулуба

C. Руку слід зігнути під кутом 90

D. Рука повинна бути прямою, відведена від тулуба під кутом 45

Е. Рука повинна бути прямою, прилеглою до тулуба

17. Який результат після вимірювань м’язової сили у дитини слід зареєструвати:

А. Середній із 3 вимірювань

В. Максимальний із 3 вимірювань

С. Середній із 2 вимірювань

D. Середній з максимального та мінімального вимірювань

Е. Мінімальний із 3 вимірювань

18. Що таке стоматоскопічне дослідження:

А. Це огляд тіла дитини

В. Це антропометричні вимірювання

С. Це функціональні дослідження

D. Це опис анамнезу життя

Е. Це оцінка психічного стану дитини

19. До складу стоматоскопічних показників не належать:

А. Розвиток мускулатури

В. Форма грудної клітки

С. Форма ніг та стопи

D. Тип кістяку

Е. Зріст

20. Вкажіть, за якими ознаками оцінюється статевий розвиток дівчаток:

А. За ступенем  оволосіння під пахвами, часом появи менструацій, розвитку молочних залоз

В. За часом появи менструацій та ступенем появи волосся на лобку

С. За ступенем оволосіння на лобку, під пахвами та часом появи менструацій, розвитку молочних залоз

D. За мутацією голосу

Е.  За розвитком м’язів грудної клітки

21.  Вкажіть, за якими ознаками оцінюється статевий розвиток хлопчиків:

А. Оволосіння на обличчі

В. Оволосіння на лобку та під пахвами

С. За розвитком м’язів грудної клітки

D. За мутацією голосу та розвитком щитоподібного хряща гортані

Е.  Усе перераховане

22. Яким чином визначають ступінь жировідкладання:

А. Вимірюванням товщини жирової складки над лопаткою

В. Визначенням маси тіла

С. Вимірювання товщини жирової складки по середній лінії черева

D. За ступенем розвитку м’язової системи верхньої частині тіла

Е. Вимірюванням товщини жирової складки на череві (на рівні пупка, 5-6 см вбік від нього)

23. Скільки блоків можна визначити у сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А. слід визначити 2 блоки

В. слід визначити 3 блоки

С. слід визначити 4 блоки

D. слід визначити 8 блоків

Е. слід визначити 10 блоків

24. Вкажіть 1 блок в сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А.  Проведення щорічних  медичних оглядів

В. Установлення причинно-наслідкового зв’язку між провідними чинниками, що формують здоров’я

С. Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду в дитячих та підліткових установах на пдставі існуючих гігієнічних норм і правил

D. Розробка комплексу профілактичних заходів та їх реалізація шляхом цілеспрямованого впливу на організм та довкілля

Е. Отримання статистичної інформації про стан здоров’я дитячих та підліткових колективів за даними проведення щорічних медичних оглядів

25. Вкажіть 2 блок в сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А.  Проведення щорічних  медичних оглядів

В. Установлення причинно-наслідкового зв’язку між провідними чинниками, що формують здоров’я

С. Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду в дитячих та підліткових установах на підставі існуючих гігієнічних норм і правил

D. Розробка комплексу профілактичних заходів та їх реалізація шляхом цілеспрямованого впливу на організм та довкілля

Е. Отримання статистичної інформації про стан здоров’я дитячих та підліткових колективів за даними проведення щорічних медичних оглядів

26. Вкажіть 3 блок в сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А.  Проведення щорічних медичних оглядів

В. Установлення причинно-наслідкового зв’язку між провідними чинниками, що формують здоров’я

С. Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду в дитячих та підліткових установах на підставі існуючих гігієнічних норм і правил

D. Розробка комплексу профілактичних заходів та їх реалізація шляхом цілеспрямованого впливу на організм та довкілля

Е. Отримання статистичної інформації про стан здоров’я дитячих та підліткових колективів за даними проведення щорічних медичних оглядів

27. Вкажіть 4 блок в сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А.  Проведення щорічних  медичних оглядів

В. Установлення причинно-наслідкового зв’язку між провідними чинниками, що формують здоров’я

С. Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду в дитячих та підліткових установах на підставі існуючих гігієнічних норм і правил

D. Розробка комплексу профілактичних заходів та їх реалізація шляхом цілеспрямованого впливу на організм та довкілля

Е. Отримання статистичної інформації про стан здоров’я дитячих та підліткових колективів за даними проведення щорічних медичних оглядів

28. Вкажіть, в чому полягає індивідуалізуючий метод вивчення фізичного розвитку:

А. В проведенні оцінки фізичного розвитку дитини методом сигмальних відхилень

В. В проведенні динамічного нагляду за фізичним розвитком дитини

С. В проведенні оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії

D. Одночасне дослідження дітей, які мешкають в певній місцевості

Е. Проведення оцінки фізичного розвитку дитячого колективу

29. Вкажіть, в чому полягає генералізуючий метод вивчення фізичного розвитку:

А. В проведенні оцінки фізичного розвитку дитини методом сигмальних відхилень

В. В проведенні динамічного нагляду за фізичним розвитком дитини

С. В проведенні оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії

D. В масовому, одночасному дослідженні фізичного розвитку дітей, які мешкають в певній місцевості

Е. Проведення оцінки фізичного розвитку дитячого колективу

30. Вкажіть головні типи костяку:

А. Тонкий, середній, масивний

В. Сутулуватий, правильний

С. Кіфотичний, лордотичний, правильний

D. Астеничний, товстий, нормальний

Е. Пропорційний, непропорційний

31. Вкажіть основні типи постави:

А.Нормальна, конічна, астенічна, лордотична

В. Фізіологічна, астенічна, нормостенична, патологічна

С. Пропорційна, непропорційна, дисгармонійна

D. Правильна, лордотична,  кіфотична, сутулувата, випрямлена

Е. Конічна, астенічна, лордотична, сутулувата

32. Вкажіть основні форми грудної клітки:

А. Астенична, гіперстенична, правильна

В.Нормальна, конічна, випрямлена, лордотична

С.Циліндрична, конічна, плоска, змішана

D. Здавлена, правильна, неправильна

Е. Конічна, лордотична, кіфотична

33. В разі вивчення фізичного розвитку, дітей якого віку слід віднести до вікової групи 11-річних:

А. від 11 до 11 років 6 місяців

В. від 11 до 12 років

С. від 11 до 11 років 5 місяців 29 днів

D. від 10 років 5 місяців 29 днів до 11 років 6 місяців

Е. від 10 років 6 місяців до 11 років 5 місяців 29 днів

34. В разі вивчення фізичного розвитку, дітей якого віку слід віднести до вікової групи 13-річних:

А. від 12 років 6 місяців до 13 років 5 місяців 29 днів

В. від 12 до 13 років

С. від 13 до 13 років 5 місяців 29 днів

D. від 12 років 5 місяців 29 днів до 13 років 6 місяців

Е.  від 13 до 13 років 6 місяців

35. Вкажіть методи оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків:

А. Метод сигмальних відхилень, кореляційний, комбінований

В. Дисперсійний, кореляційний, метод сигнальних відхилень

С. Метод сигмальних відхилень, за шкалами регресії,  комплексний

D. Метод сигмальних відхилень,

Е. Дисперсійний, кореляційний

36. За допомогою метода сигмальних відхилень можна встановити:

А. Гармонійність та пропорційність розвитку

В. Стан працездатності

С.Рівень фізичного розвитку за окремими антропологічними ознаками та пропорційність розвитку

D. Рівень біологічного розвитку та пропорційність розвитку

Е. Опірність організму та біологічний вік

37. Для розрахунків сигмального відхилення необхідно знати:

А. Коефіцієнт кореляції та середньоквадратичне відхилення

В. Коефіцієнт детермінації  та середньоквадратичне відхилення

С. Похибку середньоарифметичної зваженої величини

D. Фактичне відхилення антропометричного показника від стандартного та середньоквадратичне відхилення

Е.  Усе перелічене

38. Що таке профіль фізичного розвитку дитини?

А. Це проекція тіла дитини при вертикальному положенні

В. Це фронтальна проекція тіла при вертикальному положенні

С. Графічне зображення у стані стоячи та сидячи

D. Графічне зображення величин сигмальних відхилень основних антропометричних ознак

Е.Співвідношення маси тіла до росту

39. Вкажіть, на чому базується визначення фізичного розвитку дітей за допомогою шкал регресії?

А. На використанні індивідуальних карт фізичного розвитку

В. На використанні стоматоскопічних ознак

С. На графічному зображення основних антропометричних ознак

D. На використанні показників біологічного віку дитини

Е. На урахуванні кореляційної залежності між ростом, масою тіла та обводом грудної клітки

40. Коефіцієнт регресії Ру/х  визначає:

А. Максимальне відхилення маси тіла від стандартної величини

В. На скільки зміниться маса тіла (у) при зміні росту на 1 см (х)

С. Співвідношення маси тіла щодо росту

D. На скільки зміниться обвід грудної клітки (z) при зміні росту на 1 см (х)

Е. Співвідношення росту у стані «стоячи» до стану «сидячи»

41. Коефіцієнт регресії Рz/х  визначає:

А. Максимальне відхилення маси тіла від стандартної величини

В. На скільки зміниться маса тіла (у) при зміні росту на 1 см (х)

С. На скільки зміниться обвід грудної клітки (z) при зміні росту на 1 см (х)

D. Співвідношення маси тіла до обводу грудної клітки

Е. Співвідношення росту у стані «стоячи» до стану «сидячи»

42. Що визначає сигма регресії?

А. Максимальне відхилення маси тіла від стандартної величини

В. Значення нормальних коливань індивідуального антропометричного показника відносно росту

С. Дає оцінку біологічному віку дитини

D. Співвідношення маси тіла до обводу грудної клітки

Е. Співвідношення росту у стані «стоячи» до стану «сидячи»

43. У промисловому районі одного із індустріальних міст серед дітей дошкільного віку почастішали захворювання на хронічний астматичний бронхіт та бронхіальну астму. Який із постійних забруднювачів атмосферного повітря міста міг стати їх причиною?

A. Діоксид сірки
B. Оксид вуглецю
C. Свинець
D. Оксиди азоту
E. Продукти фотохімічних реакцій

 

44. У хлопчика 10 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла  -1,44σ, за масою тіла  -1,52σ, за окружністю грудної клітки  -1,32σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

A. Фізичний розвиток середній, пропорційний.

B. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки  нижче середнього, пропорційний.

C. Фізичний розвиток низький, гармонійний.

D. Фізичний розвиток середній, непропорційний.

E. Фізичний розвиток  за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.

45. У хлопчика 8 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла  -0,78σ, за масою тіла  +0,83σ, за окружністю грудної клітки  +0,51σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в дві сигми. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

A. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками вище середнього, непропорційний.

 B. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками вище середнього, пропорційний.

C. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками низький, гармонійний.

D. Фізичний розвиток хлопчика за довжиною, масою тіла та  окружністю грудної клітки  середній, непропорційний.

E. Фізичний розвиток хлопчика за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.

46. У дівчинки 13 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла  +2,17σ, за масою тіла  +2,08σ, за окружністю грудної клітки  +2,11σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

A. Фізичний розвиток за вказаними ознаками високий, негармонійний.

B. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки  середній,  негармонійний.

C. Фізичний розвиток за вказаними ознаками вище середнього, гармонійний.

D. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та  окружністю грудної клітки вище середнього, непропорційний.

E. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки  високий, пропорційний.

47. У дівчинки 11 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла  +0,23σ, за масою тіла  +1,99σ, за окружністю грудної клітки  +1,89σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в дві сигми. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

A. Фізичний розвиток дівчинки  за довжиною, масою тіла та  окружністю грудної клітки  середній,  негармонійний.

B. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною тіла середній, за масою тіла та  окружністю грудної клітки  вище середнього, непропорційний.

C. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками вище середнього, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною тіла середній, за масою тіла та  окружністю грудної клітки  високий, негармонійний.

E. Фізичний розвиток дівчинки вказаними ознаками високий, негармонійний.

48. За  шкалами регресії було встановлено, що у дівчинки 13 років індивідуальні показники довжини тіла вище середнього, маси тіла +2,31σR та обводу грудної клітки  +2,17σR.   Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

A. Фізичний розвиток дівчинки різко дисгармонійний, за рахунок підвищеного жировідкладення.

B. Фізичний розвиток дівчинки  дисгармонійний.

C. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками гармонійний.

D. Фізичний розвиток дівчинки   високий, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дівчинки високий, дисгармонійний.

49. У дівчинки 7 років індивідуальні показники  маси тіла +0,57σR та обводу грудної клітки  +0,43σR.   Дайте оцінку фізичного розвитку школярки за шкалами регресії.

A. Фізичний розвиток дівчинки  дисгармонійний.

B. Фізичний розвиток дівчинки гармонійний

C. Фізичний розвиток дівчинки середній.

D. Фізичний розвиток дівчинки   високий.

E. Фізичний розвиток дівчинки вище середнього.

50. Величина довжини тіла хлопчика 10 років знаходиться в межах від М+1σ до М+2σ.  Індивідуальні показники маси тіла +1,33σR та обводу грудної клітки  +1,12σR.   Дайте оцінку фізичного розвитку школяра за шкалами регресії.

A. Фізичний розвиток дитини вище середнього, дисгармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини   різко дисгармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини  високий,  гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

51. За шкалами регресії довжина тіла учня 14 років була віднесена до показників, які знаходиться в межах від М+2σ та вище.  Показники маси тіла +1,98σR та обводу грудної клітки  +1,78σR.   Дайте оцінку фізичного розвитку школяра.

A. Фізичний розвиток дитини   різко дисгармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини  високий,  гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини високий, дисгармонійний

52. Хлопчик 8 років  має довжину тіла 130,1 см (+0,36σ), масу тіла 28,5 кг (+0,12σ), обвід грудної клітки 63,0 см (+0,10 σ). Біологічний рівень розвитку відповідає календарному віку. Функціональні показники в межах ±1σ. Оцініть фізичний розвиток дитини комплексним методом.

A. Фізичний розвиток дитини  високий,  гармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини високий, дисгармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини   різко дисгармонійний.

53.  Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень.

А. Визначення маси тіла

В. Вимірювання довжини тіла

С. Визначення життєвої ємності легень

D. Визначення форми хребта

Е. Визначення форми грудної клітки

54.  В учня 4 класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає хронічним бронхітом  у стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

А. 3 група здоров’я

В. 1 група здоров’я

С. 2 група здоров’я

D. 4 група здоров’я

Е. 5 група здоров’я

55.  У дівчинки 10 років рівень фізичного розвитку  високий (М+3δ), довжина тіла збільшилась за рік на 10 см (в два рази більше, як для її віку), кількість постійних зубів відповідає віку (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджає вікові строки (Ма2, Р2, Ах2, Menarche). Випередження біологічного віку може бути внаслідок:

А. Акселерації

В. Ендокринних порушень

С. Складу раціону харчування

D. Занять спортом

Е. Недоліків у гігієнічному вихованні

56. Після проведення поглибленого медичного огляду у п’ятому класі загальноосвітньої школи діти були розподілені за групами здоров’я.  До якої групи здоров’я слід віднести детей, які часто хворіють,  і мають морфологічні та функціональні відхилення після перенесених захворювань?  

А. 1 група здоров’я

. 2 група здоров’я

С. 3 група здоров’я

D. 4 група здоров’я

Е. 5 група здоров’я

57.  Для вивчення показників фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні та фізіометричні методи дослідження. Оберіть з наведеного соматометричний метод дослідження.

А. Визначення життєвої ємності легень

В. Вимірювання довжини тіла

С. Визначення форми грудної клітки

D. Визначення форми хребта

Е. Визначення м’язової сили

58.  Оцінка фізичного розвитку дитини дошкільного віку показала: фізичний розвиток – середній, за масою тіла, обводом грудної клітки – гармонійний, біологічний вік відповідає календарному. Хронічні захворювання відсутні. Протягом року хворів 5 разів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

А. 2 група здоров’я

В. 1 група здоров’я

С. 3 група здоров’я

D. 5 група здоров’я

Е. 4 група здоров’я

59. При проведенні медичного огляду всім учням 7 класу визначали відповідність біологічного розвитку календарному віку.  Який з перерахованих критеріїв є найбільш інформативним показником біологічного віку?

А. Кількість постійних зубів

В. Довжина тіла

С. Щорічне збільшення довжини тіла

D. Осифікація кісток кисті

Е. Розвиток вторинних статевих ознак

60.  Аналіз захворюваності школярів вікових груп 7-10 років, 11-14 років та 15-17 років виявив, що один з класів захворювань має найбільш широке розповсюдження у всіх вікових періодах. Які це хвороби?

А. Інфекційні захворювання

В. Травми і отруєння

С. Хвороби органів травлення

D. Хвороби шкіри

Е. Хвороби органів дихання   

61.  При вивченні фізичного розвитку дітей переддошкільного віку оцінювали ряд показників.  Який із перерахованих показників відноситься до основних антропометричних показників фізичного розвитку?

А. Форма хребта  

В. Показники гемодинаміки

С. Обвід грудної клітки

D. Форма грудної клітки

Е. Динамометрія

62. Під час розподілу дітей на медичні групи  в одного з учнів установлено захворювання на бронхіальну астму  в стадії компенсації.  До якої групи занять з фізичного виховання можна віднести цього  учня?

А. Підготовча група  

В. Основна група

С. Спеціальна група

D. Заняття лікувальною фізкультурою

Е. Заборонити заняття

63.  З метою  підвищення загартованості організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму, в основу якої покладені наступні принципи: поступовість, індивідуальність, комплексність. Який  з основних принципів загартовування не включив лікар у програму?

А. Нарощування інтенсивності впливу

В. Підвищення резистентності

С. Нарощування сили впливу

D. Систематичність

Е. Підвищення стійкості

64. Підліток 15 років має наступні показники, що характеризують його  біологічний вік: щорічне збільшення довжини тіла - на 1 см нижче за показники цієї вікової групи, на 2 - менше постійних зубів, ступінь розвитку вторинних статевих ознак відстає на 2 роки (Р, Ахо, Vo, Fo, Lo). Оцініть біологічний вік підлітка.

А.Випереджає календарний вік

В.Відповідає календарному

С.Відстає від календарного

D.Низький

Е.Високий

65. Всі діти перед вступом до школи повинні пройти медичний огляд. Вкажіть термін проведення медогляду для дітей 6-ти років, які поступають у 1 клас.

А. За 1 рік до школи

В. За 3 місяці до школи

С. За 2 тижні до школи

D.За 6 місяців до школи

Е. За 1 тиждень до школи

66. Після перенесення гострих вірусних інфекцій дітей та підлітків відсторонюють від занять фізичною культурою. Вкажіть строк, з якого учням дозволяється відвідувати ці заняття.

А. Через 3 дні від початку відвідувань учбового закладу

В. Через 1-3 тижні від початку відвідувань учбового закладу

С. Через 10 днів від початку відвідувань учбового закладу

D. Через 7 днів від початку відвідувань учбового закладу 

Е. Через 1 день від початку відвідувань учбового закладу

67. Для кожного вікового періоду виділяють кілька найбільш інформативних показників біологічного розвитку. Для раннього й дошкільного віку крім довжини тіла та її річного збільшення є характерними показники:

А.  Розвитку вторинних статевих ознак

В. Розвитку вторинних статевих ознак та терміни прорізування та зміни молочних зубів

С. Нервово-психічного розвитку та терміни прорізування та зміни молочних зубів

D. Терміни прорізування та зміни молочних зубів

Е. Нервово-психічного розвитку

68. Для кожного вікового періоду виділяють кілька найбільш інформативних показників біологічного розвитку. Для молодшого шкільного віку крім довжини тіла та її річного збільшення є характерними показники:

 А.  Число постійних зубів

В. Розвитку вторинних статевих ознак та терміни прорізування та зміни молочних зубів

С. Нервово-психічного розвитку та терміни прорізування молочних зубів

D. Розвитку вторинних статевих ознак

Е. Нервово-психічного розвитку

69. Інтенсивність процесів акселерації спостерігалась протягом 60-70 років минулого століття, з 80 –х років починають відзначати сповільнення темпів та їх стабілізацію у 90-х. Для сучасних дітей найбільш характерні:

А.  Тенденція до дефіциту маси тіла та більш пізнє настання статевого дозрівання

В. Тенденція до збільшення маси тіла та більш пізнє настання статевого дозрівання

С. Тенденція до дефіциту маси тіла та ранішого статевого дозрівання

D. Випередження біологічного віку від календарного

Е. Тенденція до збільшення маси тіла та випередження біологічного віку від календарного

 

70. Виділіть головну мету щорічних медоглядів дітей та підлітків

А. Розробка оздоровчих заходів  

В. Перелік дітей, що часто хворіють

С. Своєчасна діагностика груп ризику та класифікація за станом здоровя та рівнем фізичної підготовки

D. Допуск до занять фізкультури

Е. Оцінка соматоскопічних показників

71. Вкажіть методики, що використовуються шкільними лікарями при оцінці фізичного розвитку дітей та підлітків

А. Вимірювання грудної клітки та голови

В. Вимірювання частоти пульсу, тиску та сили мязів

С. Опис рівня біологічного розвитку

D. Соматометрія, фізіометрія, соматоскопія

Е. Знаходження концентрації уваги

72. Вкажіть головний санітарно-гігієнічний захід щодо попередження розвитку відхилень з боку функціонування зорового аналізатору у школярів

А. Висота розташування світильників

В. Нормування інтервалів виконання письмових робіт

С. Використання письма під нахилом або прямого

D. Забезпечення оптимального рівня освітлення робочого міста

Е. Розташування за партою учнів згідно з ростовим показником

73. Які існують сучасні гіпотези щодо пояснення такого явища як акселерація?

А. Використання надзвичайно калорійних сумішей для харчування

В. Урбанізація міст, екологічні впливи

С. Геліогенні, аліментарні, соціально-економічні

D. Гетеролокальні браки, раннє статеве дозрівання

Е. Специфічна профілактика, успіхи в педіатрії

74. Вкажіть головні критерії за якими визначається адаптація дитини до дошкільного заходу

А. Термін нормалізації психічного та емоціонального стану

В. Продовження захворювань

С. Стать дитини

D. Частота захворювань

Е. Термін нормалізації поведінки та психічного і емоціонального стану, частота та продовження захворювань

75. Які показники фізичного розвитку дитини можна оцінювати як відхилення від стандарту?

 А. Низький зріст

В. Дефіцит маси тіла

С. Зайва вага

D. Дефіцит та надлишок маси тіла

Е. Низький зріст,  дефіцит маси, зайва вага

76. Які показники враховуються при використанні комплексного методу оцінки стану фізичного розвитку дітей та підлітків?

А. Психологічний статус

В. Морфофункціональний стан  та рівень біологічного розвитку

С. Ступінь опірності організму та рівень біологічного розвитку

D. Наявність генетичних захворювань та рівень біологічного розвитку

Е. Ступінь загартовування

77. Біологічний вік дитини встановлюється за показником:

А. Щорічне збільшення довжини тіла

В. Термін зміни зубів на постійні  

С. Ступінь розвитку вторинних статевих ознак

D. Термін осифікації кісток кисті

Е. Усе перераховане

78. Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дозволяє оцінити:

А. Розвиток хронічних захворювань

В. Психологічний статус

С. Ступінь загартовування

D. Ступінь опірності організму

Е. Відповідність календарного віку дитини рівню біологічного розвитку

79. Вкажіть головну мету проведення масових досліджень фізичного розвитку дитячих колективів?

А.  Для встановлення дітей, які часто хворіють

В.  Для визначення груп дітей  з фізичного виховання

С.  Для встановлення ступеня загартовування організму

D. Для розробки стандартів фізичного розвитку дітей в окремому регіоні та оцінки впливу екологічних умов на здоров’я

Е. Для визначення дітей, які довго хворіють

80. Яких дітей слід віднести до категорії «часто хворіючих»?

А. Тих, що хворіли у попередньому році 1 раз на місяць

В. Тих, що хворіли у попередньому році  4 рази та більше

С. Тих, що хворіли у попередньому кварталі не менше 3 разів

D. Тих, що хворіли у попередньому році не менше 5 разів

Е. Тих, що хворіли у попередньому році не менше 6 разів

81. Які з показників найчастіше використовуються для характеристики стану здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А. Захворюваність на інфекційні хвороби

В. Показники народжуваності та  індекс здоровя

С. Показники смертності та індекс здоровя

D. Патологічна ураженість та індекс здоровя

Е. Індекс здоровя

82. Дайте визначення, що таке показник «захворюваність за звертальністю»

А. Це кількість  захворювань, які встановлені в процесі поглиблених медичних оглядів в дитячих закладах

В. Це сукупність випадків захворювань за визначений термін,  з приводу яких були звертання в ЛПЗ

С. Це кількість гострих інфекційних захворювань, з приводу яких були звертання в ЛПЗ

D. Питома вага звертань до педіатрів з приводу загострень хронічних захворювань

Е. Розповсюдженість хронічних захворювань

83. Дайте визначення, що таке показник «патологічна ураженість»?

А. Це кількість гострих захворювань, які встановлені в процесі поглиблених медичних оглядів в дитячих закладах

В. Це сукупність випадків захворювань за визначений термін,  з приводу яких, були звертання в ЛПЗ

С. Це кількість гострих інфекційних захворювань, з приводу яких були звертання в ЛПЗ

D. Питома вага звертань до педіатрів з приводу загострень хронічних захворювань

Е. Це розповсюдженість хронічних захворювань та різних функціональних відхилень

84. Які питання слід вирішити при організації медичного контролю за фізичним вихованням у школі?

А.  Медичне дослідження стану здоровя

В.  Визначення групи фізичного виховання

С. Контроль за відповідністю фізичного навантаження функціональним здібностям організму

D. Контроль за місцями проведення уроків фізкультури та умовами спортивних змагань

Е. Усе викладене

85. Яких дітей шкільного віку слід віднести до основної групи з фізичного виховання?

А. Першої групи здоровя

В. Другої групи здоровя

С. Третьої групи здоровя

D. Дітей нетренованих та незагартованих

Е. Дітей незагартованих

86. Яких дітей шкільного віку слід віднести до підготовчої групи з фізичного виховання?

А. Першої групи здоровя

В. Другої групи здоровя

С. Третьої групи здоровя

D. Дітей нетренованих та незагартованих

Е. Дітей незагартованих

87. Яких дітей шкільного віку слід віднести до спеціальної групи з фізичного виховання?

А. Першої групи здоровя

В. Другої групи здоровя

С. Третьої групи здоровя

D. Дітей нетренованих та незагартованих

Е. Дітей четвертої групи здоровя

88. Які питання слід вирішити при організації медичного контролю за фізичним вихованням у дошкільному дитячому закладі?

А.  Медичний контроль за реакцією організму щодо фізичного навантаження

В.  Медичний догляд перед початком загартовування

С. Медичний контроль за умовами проведення фізкультури

D. Встановлення групи фізичного виховання

Е. Усе викладене

89. Яких дітей дошкільного віку за станом здоровя слід віднести до першої групи фізвиховання?

А. Дітей з затримкою фізичного розвитку

В. Дітей першої групи здоровя

С. З анемією

D. Дітей другої групи здоровя

Е. Дітей після гострого інфекційного захворювання

90. Яких дітей дошкільного віку за станом здоровя слід віднести до другої групи фізвиховання?

А. Дітей з затримкою фізичного розвитку

В. Дітей першої групи здоровя

С. З анемією

D. Дітей другої групи здоровя

Е. Дітей реконвалесцентів

91. Яких дітей дошкільного віку за станом здоровя слід віднести до другої групи фізвиховання?

А. Дітей другої групи здоровя

В. Дітей з середнім рівнем фізичного розвитку

С. З анемією будь-якої етіології

D. З хронічними захворюваннями нирок

Е. Дітей з гострими запальними процесами

92. Яких дітей дошкільного віку за станом здоровя слід віднести до третьої групи фізвиховання?

А. З гострими захворюваннями нирок

В. Дітей з затримкою фізичного розвитку

С. Дітей другої та третьої групи здоровя

D. Дітей, з компенсованими вадами розвитку серця

Е. Дітей з вадами серця в стадії субкомпенсації

93. Яких дітей дошкільного віку за станом здоровя слід віднести до другої групи фізвиховання?

А. Дітей з гострими запальними процесами

В. З хронічними захворюваннями нирок

С. Дітей з вадами серця в стадії субкомпенсації

D. Дітей, вадами розвитку серця в стадії компенсації

Е. Усе перераховане

94. В ході проведення фізичного виховання для дітей, які належать до другої групи фізвиховання слід дотримуватися особливих вимог. Вкажіть їх?

А. Фізвиховання проводять з обмеженням мязового навантаження

В. Не слід проводити загартовування за допомогою води

С.  Проводять без обмежень

D. Загартовування проводять зі зниженням температури повітря та води

Е. Усе перераховане

Тема № 7

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВІКОВИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ. ГІГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО РЕЖИМУ ДІТЕЙ

РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

1. Приміщення дитячого садка, що розташоване у житловому мікрорайоні на відстані 30 м від найближчого житлового будинку, передано підприємству “Хімчистка” (5 клас підприємств згідно санітарної класифікації). На якій відстані від житлових будинків допускається розташовувати подібне підприємство?  

A. На відстані 100 м  

B. На відстані 10 м  

C. На відстані 30 м  

D. На відстані 300 м  

E. На відстані 50 м  

2. Під час експертизи проекту будівництва гаражів на 250 легкових автомобілів та СТО встановлено відстань до приміщення дитячого садка 30 м. На якій відстані від дитячих дошкільних закладів допускається розташовувати подібне підприємство?  

A. На відстані 300 м    

B. На відстані 10 м  

C. На відстані 30 м  

D. На відстані 50 м

E. На відстані 100 м  

3. В місті Н.  було заплановано побудувати середню загальноосвітню школу.  Найбільш оптимальною для дитячих закладів є система забудови:

A. Павільйонна

B. Централізована

C. Блочна

D. Децентралізована

E. Компактна

4. В 5 класі середньої загальноосвітньої школи була проведена оцінка умов перебування дітей у класі. Зокрема були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – 240С, радіаційна температура 210С, швидкість руху повітря – 0,1 м/с, відносна вологість повітря – 65%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. Мікроклімат комфортний

B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою швидкістю повітря

D. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою радіаційною температурою

E. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу

5. При проведенні поточного санітарного нагляду в 3 класі середньої школи було виявлено, що маркування парт відсутнє, в класі наявні парти одного розміру. Невідповідність меблів довжині тіла дітей може привести до:

A. Порушення постави

B. Психоемоційного навантаження

C. Зниження уваги

D. М’язової асиметрії  

E. Травматизму

6. В зимовий період  була проведена оцінка мікрокліматичних умов у 6 класі загальноосвітньої школи. Були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – 180С, радіаційна температура 150С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. Мікроклімат комфортний

B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю

D.Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря

E. Мікроклімат дискомфортний, охолоджуючого типу  

7. В кабінеті хімії середньої загальноосвітньої школи виникла необхідність оцінити ефективність вентиляції. Запропонуйте показники, які потрібно використати для виконання цього завдання.

A. Визначити об’єм та кратність вентиляції

B. Визначити необхідну та фактичну кратність вентиляції  

C. Визначити систему вентиляції

D. Визначити кубатуру приміщення

E. Визначити концентрацію СО2

8. В населеному пункті К. запланували збудувати дитячий навчальний заклад. При експертизі проекту середньої загальноосвітньої школи було вказано, що найбільш прийнятна поверховість шкільної споруди це:

A. Не вище 2-х поверхів

B. Не вище 3-х поверхів

C. 4-5 поверхова

D. Не більше 6-ти поверхів

E. Одноповерхові корпуси

9. В середню школу завезли столи та стільці для обладнання класів молодшої школи. Вкажіть основний показник, який потрібно врахувати для того щоб правильно розташувати меблі в класі.

A. Положення тіла при користуванні меблями

B. Відповідність розмірів меблів довжині тіла дитини

C. Відстань від переднього краю поверхні столу до спинки стільця

D. Відповідність меблів сучасному дизайну

Е. Стіл та стілець з`єднані в єдине ціле чи ні

10. В 7 класі гімназії провели гігієнічну оцінку ефективності вентиляції. Який з показників врахували для того, щоб  розрахувати необхідну кратність повітрообміну в шкільному класі: 

A. Час перебування учнів у класі

B. Концентрацію СО2 в повітрі

C. Систему вентиляції

D. Кубатуру приміщення

E. Орієнтацію вікон

11. Приміщення 8 класу середньої школи площею 50 м2. В класі три вікна. Затінення за вікнами відсутнє. Який з показників природного освітлення необхідно врахувати при плануванні кількості рядів парт (столів) у класі:

A. Кут затінення

B. Площу вікон

C. Світловий коефіцієнт

D. Коефіцієнт заглиблення

E. Освітленість

12. У приміщенні навчального класу середньої школи провели гігієнічну оцінку природному освітленню. Дайте рекомендації відносно гігієнічних вимог, щодо умов природного освітлення шкільного класу:

A. Кут падіння променів світла не менше 500

B. Яскравість не більше 2000 Кд/м.кв

C. Рівномірність освітлення 1:2

D.Світловий коефіцієнт не менше 1:10

E. Коефіцієнт природного освітлення не менше 1,5%

13. В класній кімнаті розмірами 6×10 м2 встановлено 6 світильників прямого світла, обладнаних лампами розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 30-70 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

А. Освітленість на робочих місцях достатня

В. Рівномірне: освітленість на робочих місцях низька

С. Нерівномірне та достатнє

D. Нерівномірне та недостатнє

Е. Освітленість на робочих місцях низька

14. В навчальному кабінеті середньої школи площею  5×10 м2 встановлено 8 світильників з  люмінесцентними лампами  потужністю 40 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 50-70 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

А. Нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня

В. Нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька

С. Рівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька

D. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня

Е. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька

15. В першому класі гімназії була проведена оцінка мікроклімату з метою його оптимізації. Були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – 200С, радіаційна температура 190С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю

D. Мікроклімат комфортний

E. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу

16. У груповій дитячого навчального закладу, що побудована за типовим проектом, установлено, що мікрокліматичні умови і штучна освітленість відповідають гігієнічним вимогам, а рівень природної освітленості нижчий норми. Зміна якого з показників зовнішнього середовища впливає на показники освітленості?

А. Кута отвору

В. Питомої потужності електроосвітлення

С. Коефіцієнта аерації

D. Коефіцієнта заглиблення

Е. Коефіцієнта природного освітлення

17. Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 6-го класу показав: уроки в столярній майстерні проводяться в п’ятницю, четвертим і п’ятим уроком, загальною тривалістю 90 хв.,    щільність 1-го  уроку – 69%, 2-го – 65%. Чи відповідає організація уроку праці гігієнічним вимогам?

А. Відповідає вимогам

В. Не відповідає за тривалістю заняття

С. Не відповідає за моторною щільністю 1-го уроку

D. Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку

Е. Не відповідає за спареністю уроку

18. У дитячому навчальному закладі (ДНЗ) для ігор використовуються хутряні іграшки „Ведмідь”: маса – 200 г, забарвлення матеріалу  стійке, токсичні речовини відсутні, запах – 3 бали. Чи відповідає іграшка гігієнічним вимогам для використання в ДНЗ?

А. Не відповідає по запаху

В. Відповідає

С. Не відповідає по масі

D. Не відповідає по стійкості барвника

Е. Не відповідає по матеріалу

19. У класній кімнаті розмірами 6×10 м2 встановлено 8 світильників, обладнаних лампами розжарювання потужністю 100 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 30-80 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

А. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня

В. Рівномірне: освітленість на робочих місцях низька

С. Нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня

D. Нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька

Е. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька

20.  У приміщенні навчального класу школи концентрація СО2 у повітрі – 0,2%, світловий коефіцієнт – 1:5, температура – 20,00С, вологість – 55%. Загальне освітлення лампами розжарювання – 200 лк. Які функціональні чи патологічні відхилення найбільш імовірні?

А. Порушення зору

В. Простудні захворювання

С. Зниження працездатності, головний біль

D. Сколіози

Е. Вегето-судинна дистонія

21. З метою профілактики порушень постави школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки (відповідно номеру шкільних меблів і довжині тіла), не рідше:

А. 4-х разів на рік

В. 3-х разів на рік

С. 2-х разів на рік

D. 6-ти разів на рік

Е. Не пересаджують взагалі

22. Відстань по горизонталі від переднього краю сидіння до проекції на площину сидіння заднього краю стільниці стола має бути:

А. Відємною

В. Нульовою

С. Позитивною

D. Відємною та нульовою

Е. Нульовою та позитивною

23. Як називається відстань по горизонталі від переднього краю сидіння до проекції на площину сидіння заднього краю стільниці стола:

А. Диференція

*В. Дистанція сидіння

С. Дистанція спинки

D. Висота спинки

Е. Висота стола

24. Як називається відстань від заднього краю стільниці стола до площини сидіння по вертикалі:

А. Диференція

В. Дистанція сидіння

С. Дистанція спинки

D. Висота спинки

Е. Висота стола

25. Відстань від заднього краю стільниці стола до площини сидіння по вертикалі повинна дорівнювати відстані:

А. Від площини сидіння до ліктя вільно опущеної руки з додаванням 5-6 см.

В. Від площини сидіння до ліктя вільно опущеної руки з додаванням 15 см.

С. Від площини сидіння до ліктя вільно опущеної руки

D. Від площини сидіння до ліктя вільно опущеної руки з відніманням 5-6 см

Е. Від площини сидіння до ліктя зігнутої руки з додаванням 5-6 см.

26. Відстань від спинки стільця до заднього краю стільниці стола має назву:

А. Диференція

В. Дистанція сидіння

С. Дистанція спинки

D. Висота спинки

Е. Висота стола

27. Відстань від спинки стільця до заднього краю стільниці стола мусить бути:

А. Більшою за передньо-задній розмір грудної клітки школяра на 30 см

В. Меншою за передньо-задній розмір грудної клітки школяра на 6 см

С. Більшою за передньо-задній розмір грудної клітки школяра на ширину дитячої долоні

D. Дорівнювати передньо-задньому розміру грудної клітки школяра

Е. Більшою за передньо-задній розмір грудної клітки школяра на 20 см

28. На дотримання фізіологічно раціональної пози та забезпечення умов для зорової роботи впливає розташування класної дошки. Крім відстані від дошки до перших  та останніх парт враховують:

А. Висоту нижнього краю дошки над підлогою

В. Кут розглядання дошки

С. Висоту нижнього краю дошки над підлогою та кут розглядання дошки

D. Висоту верхнього краю дошки над підлогою та кут розглядання дошки

Е. Висоту нижнього краю дошки від стелі та кут розглядання дошки

29. Що таке кут розглядання дошки:

А. Від краю дошки завдовжки 3 м до середини крайнього місця школяра за переднім столом

В. Від середини дошки завдовжки 3 м до середини крайнього місця школяра за переднім столом

С. Від краю дошки завдовжки 3 м до крайнього місця школяра за заднім столом

D. Від середини дошки завдовжки 3 м до середини крайнього місця школяра за заднім столом

Е. Від краю дошки завдовжки 3 м до середини ближнього місця школяра за переднім столом

30. Відповідно до ДСТУ № 1729-1:2004 „Стільці та столи для навчальних закладів” кольорове маркування столів та стільців надається  за розмірами меблів від:

А. 0 до 7 розміру меблів (8 розмірів)

В. 1 до 6 розміру меблів (6 розмірів)

С. 1 до 7 розміру меблів (7 розмірів)

D. 0 до 8 розміру меблів (9 розмірів)

Е. 1 до 10 розміру меблів (10 розмірів)

31. Загальні розміри земельної ділянки дошкільних закладів мають відповідати їх місткості з розрахунку на одне місце, не менше:

А. 45-35 м. кв.

В. 35-25 м. кв.

С. 25- 15 м. кв.

D. 15-10 м. кв.

Е. 10-5 м. кв.

32. У дошкільних закладах площа озеленення земельної ділянки має становити з розрахунку на одне місце, не менше:

А. 20-12 м2 

В. 12-10 м2 

С. 10- 8 м2

D. 8-5 м2 

Е. 5 м2 

33. Враховуючи основне призначення, земельна ділянка дошкільних закладів поділяється на такі функціональні зони:

А. Групових майданчиків, спортивно-ігрова, забудови.

В. Групових майданчиків, спортивно-ігрова, забудови та господарська.

С. Групових майданчиків, спортивно-ігрова, забудови, юних натуралістів

D. Групових майданчиків, спортивно-ігрова, юних натуралістів.

Е. Групових майданчиків, спортивно-ігрова, юних натуралістів,  забудови та господарська

34. Аналіз кривої фізіологічного навантаження дітей 6 років у дошкільному закладі засвідчив, що під час вступної частини пульс прискорився на 15% порівняно з початковим рівнем, під час основної – на 50%, а під час рухливої гри – на 80%. У заключній частині заняття частота пульсу знизилась, але перевищила на 10% показник на початку заняття. Чи правильно побудовано заняття?

А. Велике навантаження під час всіх частин заняття

В. Недостатнє навантаження основної частини

С. Велике навантаження в заключній частині

D. Правильно побудоване заняття

Е.  Недостатнє навантаження вступної частини

35. Аналіз кривої фізіологічного навантаження дітей 6 років у дошкільному закладі засвідчив, що під час вступної частини пульс прискорився на 5% порівняно з початковим рівнем, під час основної – на 20%, а під час рухливої гри – на 50%. У заключній частині заняття частота пульсу знизилась до рівня на початку заняття. Чи правильно побудовано заняття?

А. Велике навантаження під час всіх частин заняття

В. Недостатнє навантаження основної частини

С. Недостатнє навантаження всіх частин заняття

D. Велике навантаження в заключній частині

Е.  Недостатнє навантаження вступної частини

36. Для гігієнічної оцінки організації заняття з фізичного виховання застосовують такий показник як загальна щільність заняття. Що це за показник?

А. Відношення у відсотках часу, витраченого на виконання рухів до загальної тривалості заняття

В. Відношення у відсотках часу, витраченого на виконання рухів, пояснення вихователя до загальної тривалості заняття

С. Відношення у відсотках часу, витраченого на виконання рухів, пояснення вихователя, розташування дітей до загальної тривалості заняття

D. Відношення у відсотках часу, витраченого на виконання рухів, пояснення вихователя, розташування дітей, прибирання спортивного знаряддя до загальної тривалості заняття

Е.  Відношення часу, витраченого на виконання рухів до тривалості основної частини заняття

37. Для гігієнічної оцінки організації заняття з фізичного виховання застосовують такий показник як моторна щільність заняття. Що це за показник?

А. Відношення часу, витраченого дитиною на виконання рухів до загальної тривалості заняття

В. Відношення у відсотках часу, витраченого на виконання рухів, пояснення вихователя до загальної тривалості заняття

С. Відношення у відсотках часу, витраченого на виконання рухів, пояснення вихователя, розташування дітей до загальної тривалості заняття

D. Відношення у відсотках часу, витраченого на виконання рухів, пояснення вихователя, розташування дітей, прибирання спортивного знаряддя до загальної тривалості заняття

Е.  Відношення часу, витраченого на виконання рухів до тривалості основної частини заняття

38. Уроки фізичного виховання у спеціальній групі мають певні особливості і організуються за спеціальною програмою з урахуванням характеру і тяжкості захворювання, а саме:

А. Вступна частина триває 10 хв. у повільному темпі, основна - 30 хв., заключна – 5 хв.

В. Вступна частина триває 20 хв. у повільному та середньому темпі, основна - 20 хв., заключна – 5 хв.

С. Вступна частина триває 5 хв. у повільному темпі, основна - 35 хв., заключна – 5 хв.

D. Вступна частина триває 5 хв. у повільному темпі, основна - 20 хв., заключна – 20 хв.

Е.  Вступна частина триває 10 хв. у повільному темпі, основна - 25 хв., заключна – 10 хв.

39. З метою збереження працездатності дітей та попередження розвитку перевтоми регламентується тривалість уроків та перерв. Згідно з вимогами Закону України „Про загальну середню освіту” №651 –ХIV 13,05.1999 р. та ДСанПіН 5.5.2.008-01 для  учнів 1 класу тривалість уроку повинна становити:

А. Тривалість уроку -  30 хвилин

В. Тривалість уроку -  35 хвилин

С. Тривалість уроку -  25 хвилин

D. Тривалість уроку -  45 хвилин

Е. Тривалість уроку -  40 хвилин

40. З метою збереження працездатності дітей та попередження розвитку перевтоми регламентується тривалість уроків та перерв. Згідно з вимогами Закону України „Про загальну середню освіту” №651 –ХIV 13,05.1999 р. та ДСанПіН 5.5.2.008-01 для  учнів 2-4-го класу тривалість уроку повинна становити:

А. Тривалість уроку -  30 хвилин

В. Тривалість уроку -  35 хвилин

С. Тривалість уроку -  25 хвилин

D. Тривалість уроку -  45 хвилин

Е. Тривалість уроку -   40 хвилин

41. З метою збереження працездатності дітей та попередження розвитку перевтоми регламентується тривалість уроків та перерв. Згідно з вимогами Закону України „Про загальну середню освіту” №651 –ХIV 13,05.1999 р. та ДСанПіН 5.5.2.008-01 для  учнів 5-12-го класу тривалість уроку повинна становити:

А. Тривалість уроку -  30 хвилин

В. Тривалість уроку -  35 хвилин

С. Тривалість уроку -  25 хвилин

D. Тривалість уроку -  45 хвилин

Е. Тривалість уроку -   40 хвилин

42. Вкажіть, які  дитячі закладі слід розташовувати на території селітебної зони міста:

А. Дитячі дошкільні заклади

В. Школи-інтернати

С. Туберкульозні санаторії

D. Дитячий дім

Е. Дитячий санаторій

43. Вкажіть, чому буде дорівнювати радіус обслуговування для дитячого дошкільного закладу у місті?

А.  Радіус обслуговування до 1,5 км

В. Радіус обслуговування до 2,5 км

С. Радіус обслуговування до 0,5 км

D. Радіус обслуговування до 1 км

Е. Радіус обслуговування до 250 м

44. Вкажіть, чому буде дорівнювати радіус обслуговування для учнів молодших класів загальноосвітнього закладу у місті?

А. Радіус обслуговування до 1,5 км

В. Радіус обслуговування до 2,5 км

С. Радіус обслуговування до 0,75 км

D. Радіус обслуговування до 1 км

Е. Радіус обслуговування до 250 м

45. Вкажіть, чому буде дорівнювати радіус обслуговування для учнів середнього та старшого віку загальноосвітнього закладу у місті?

А.  Радіус обслуговування до 1,5 км

В. Радіус обслуговування до 2,5 км

С. Радіус обслуговування до 0,75 км

D. Радіус обслуговування до 1 км

Е. Радіус обслуговування до 250 м

46. Вкажіть, якому рівню повинен дорівнювати рівень шуму на території розташування дитячого закладу?

А. Біля 45 дБ

В. Біля 55 дБ

С. Біля 40 дБ

D. Біля 20 дБ

Е. Біля 25 дБ

47. На якій відстані від червоної лінії слід розташовувати будівництво школи?

А. На відстані не менше  10 м

В. На відстані  не менше 15-20 м

С. На відстані не менше 8 м

D. На відстані не менше 5 м

Е. На відстані не менше 12 м

48. Який принцип повинен бути використаний в разі будівництва та експлуатації дитячих дошкільних закладів?

А. Використання блочного типу забудівлі

В. Використання централізованого типу забудівлі

С. Забудівля повинна забезпечити групову ізоляцію

D. Слід використовувати тільки одноповерхові будівлі

Е. Повинна бути садова зона

49. Визначте основні типи класних кімнат?

А. Вбудовані

В. Ізольовані

С.Комбіновані

D. Периметричні

Е. Продольні

50. Яка площа класної кімнати задовольняє гігієнічним нормативам?

А. Біля 20 м2

В. Біля 30 м2

С. Біля 40 м2

D. Біля 50 м2

Е. Біля 60 м2

51. Вкажіть оптимальну відстань від дошки до першого ряду парт?

А. Оптимальна відстань - 2,65 м

В. Оптимальна відстань - 1,65 м

С. Оптимальна відстань 2,25 м

D. Оптимальна відстань 3 м

Е. Оптимальна відстань 3, 2 м

52. Вкажіть гігієнічні вимоги щодо розташування гімнастичного залу у школі?

А. Розташування на першому поверсі в ізольованому блоці

В. Повинна бути можливість сквозного провітрення

С. Висота не менше 5,4-6 м

D. Повинні бути передбачені душеві кабінки та туалети

Е. Усе викладене

53. Яку систему опалення слід обрати у школі?

А.  Парове

В. Кондукційне

D. Водяне

С. Повітряне

Е. Децентралізоване

54. Вкажіть гігієнічний норматив температури повітря в класних кімнатах?

А. Норматив температури повітря -26 0С

В. Норматив температури повітря -20 0С

D. Норматив температури повітря -12 0С

С. Норматив температури повітря -16 0С

Е. Норматив температури повітря -18 0С

55. Вкажіть гігієнічний норматив температури повітря в спортивному залі?

А. Норматив температури повітря-25-26 0С

В. Норматив температури повітря -19-20 0С

D. Норматив температури повітря -12 -13 0С

С. Норматив температури повітря -15-16 0С

Е. Норматив температури повітря -17-18 0С

56. Що таке «шкільна зрілість» дитини?

А.  Це вміння малювати людину, складати слова та фрази, рахувати до 10

В. Це здатність дитини спокійно сидіти та підтримувати вертикальну позу на протязі 45 хвилин

D. Це такий рівень  фізичного, соціального та психічного розвитку, що забезпечить дитині систематичність навчання без негативного впливу на здоровя дитини

С. Це вміння дитини спілкуватися в колективі

Е. Це здатність дитини уважно слухати та запамятовувати

57. Вкажіть показники «шкільної зрілості»

А. Морфологічне визрівання нервової системи та зростання працездатності клітин кори

В. Збільшення рухливості та врівноваженості сили нервових процесів

С. Вдосконалення другої сигнальної системи

D. Високий рівень диференційованого гальмування в корі мозку

Е. Все перелічене

58. Вкажіть анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку?

А. Уповільнення інтенсивності процесів росту щодо періоду переддошкільного віку

В. Уповільнення процесів осифікації

С. Превалювання кістної частини хребта над хрящовою

D. Завершення формування кривизни в шийному та грудному відділах хребта

Е. Все перелічене

59. Вкажіть функціональні особливості ЦНС у дітей дошкільного віку?

А. Превалювання іррадіації гальмування в корі головного мозку щодо періоду шкільного віку

В. Уповільнення інтенсивності розвитку процесів внутрішнього гальмування в корі головного мозку щодо періоду шкільного віку

С. Починається розвиток другої сигнальної системи

D. Превалювання іррадіації збудження в корі головного мозку щодо періоду шкільного віку

Е. Все перелічене

60. Вкажіть морфофункціональну особливість дітей дітей дошкільного віку:

А. Прискорення інтенсивності росту у порівнянні з переддошкільним періодом розвитку

В. Розвиток м‘язів кіcток кисті, що сприяє письму та малюванню

С. Відсутність ізгибів в шийному відділу

D. Превалювання кістної частини хребта над хрящовою у порівнянні з шкільним віком

Е. Все перераховане
Возможно эти работы будут Вам интересны.

1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (ФСП)

2. Вивчення графічних елементів для створення простих рисунків за допомогою мови програмування Processing Language та середовища програмування Processing

3. Середовища передачі інформації

4. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГРУНТІВ

5. Аналіз стану жорстких дисків

6. Система стандартів якості природного середовища

7. Загальна структура моніторингу геологічного середовища

8. Визначення технічного стану елементів трансмісії

9. Інформаційно-комунікаційні технології. Створення середовища комунікації

10. Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок